2. 1. – 16. 2. 2018

Podávejte nápady

leden – únor

Veřejná projednání

21. 2. – 6. 4. 2018

Kontrola a úprava návrhů

23. 4. – 6. 5. 2018

 

Hlasování

 

Realizace

Aktuality

Návrhy 2018 k hlasování
Fáze hodnocení skončila, z posuzovaných 58 návrhů jich je 30 realizovatelných. Teď záleží na občanech města Chomutova, kterým návrhům vdechnou život z papíru do reality. Počet možných kladných a záporných hlasů bude stejný jako v loňském roce, tj. maximálně 9 kladných hlasů a maximálně 4 záporné hlasy. Platí stejná pravidla - každý může hlasovat jednou, každému návrhu lze udělit pouze jeden hlas, hlasující nemusí rozdat všechny kladné ani všechny záporné hlasy, záporný hlas lze udělit až po udělení dvou kladných a vítězí ty návrhy, které získají minimálně 50 kladných hlasů po odečtení záporných hlasů a vejdou se do celkové alokace 5 miliónů Kč. 
více
Mapa vašich návrhů 2018
Podívejte se na mapu návrhů, které jste podali do druhého ročníku participativního rozpočtu. Nyní bude tým odborníků na městě u všech 58 návrhů prověřovat vlastnictví pozemku/budovy, kde je projekt navrhován, dále bude posuzovat realizovatelnost návrhu, soulad s územním plánem, se strategií rozvoje a jinými koncepcemi města a prověří rozpočet návrhu.
více
Poslední projednání vašich návrhů v Domečku
    Podávání návrhů skončilo v pátek 16. února, celkem se sešlo 68 vašich nápadů! Je to o tři návrhy více než loni. Návrhy jsou také oproti prvnímu ročníku více propracovanější a připravenější. Je vidět, že se Chomutováci o své město zajímají a chtějí sami přispět ke změně k lepšímu. Poslední projednání se konalo ve Středisku volného času Domeček a přišlo 31 lidí, někteří představovali své projekty a někteří si přišli poslechnout, jaké návrhy ostatní podávají.  
více

Nejbližší události

 

7. 4. – 6. 5. 2018 propagace návrhů navrhovateli (kampaň před hlasováním)

23. 4. – 6. 5. 2018 hlasování