2. 1. – 16. 2. 2018

Podávejte nápady

leden – únor

Veřejná projednání

21. 2. – 6. 4. 2018

Kontrola a úprava návrhů

23. 4. – 6. 5. 2018

 

Hlasování

 

Realizace

Aktuality

Mapa vašich návrhů 2018
Podívejte se na mapu návrhů, které jste podali do druhého ročníku participativního rozpočtu. Nyní bude tým odborníků na městě u všech 58 návrhů prověřovat vlastnictví pozemku/budovy, kde je projekt navrhován, dále bude posuzovat realizovatelnost návrhu, soulad s územním plánem, se strategií rozvoje a jinými koncepcemi města a prověří rozpočet návrhu.
více
Poslední projednání vašich návrhů v Domečku
    Podávání návrhů skončilo v pátek 16. února, celkem se sešlo 68 vašich nápadů! Je to o tři návrhy více než loni. Návrhy jsou také oproti prvnímu ročníku více propracovanější a připravenější. Je vidět, že se Chomutováci o své město zajímají a chtějí sami přispět ke změně k lepšímu. Poslední projednání se konalo ve Středisku volného času Domeček a přišlo 31 lidí, někteří představovali své projekty a někteří si přišli poslechnout, jaké návrhy ostatní podávají.  
více
Druhé projednání přineslo další vaše nápady
Ve středu 7. února přišlo na Základní školu Zahradní pět navrhovatelů, někteří přišli představit své již podané návrhy - např. Defibrilátory do města, Vyčištění a odbahnění nádrže u bývalého kina Evropa, Zateplení budovy Klokánku a Lepší umístění kontejnerového stání v ulici Hutnická. Někteří přišli představit návrhy, které ještě sepíší do formuláře - např. Přeplněné kontejnery na Písečné, Obnovit dětské hřiště v ulici Pod Břízami, Umístit zrcadlo na výjezd od Lidlu na Písečné a další.
více

Nejbližší události

 

21. 2. – 6. 4. 2018 kontrola návrhů

7. 4. – 6. 5. 2018 propagace návrhů navrhovateli (kampaň před hlasováním)

23. 4. – 6. 5. 2018 hlasování