9. Výměna zadní brány na hřbitově z ul. u Větrného mlýna

Zadní vstup na centrální hřbitov byl plechovou bránou, která vykazovala známky značného opotřebení. Výměnou za novou kovanou bránu, která je ve stejném stylu jako brána na hlavním vstupu na centrální hřbitov, dojde i ke zlepšení vzhledu místa a stane se důstojnějším vstupem na hřbitov.

Náklady: 400 tis. Kč

Navrhovatel: Milan Štefanov

Původní vzhled brány:

Foto z realizace: