Aktuality

Město Chomutov šíří participaci i do škol
Město Chomutov se rozhodlo rozšířit svou nabídku participace i do škol, mezi děti, které mají často ty nejlepší nápady, vize, idee, očištěné od zažitých zkušeností, stereotypů a překážek v hlavách dospělých.
více
Příprava vítězných návrhů 5. ročníku je hotová
Poté, co z hlasování vzešlo 9 vítězných návrhů 5. ročníku participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov, začalo se na nich pracovat a připravovat je k realizaci v roce 2024.
více
Shrnutí odpovědí z hlasování 2023 – Vaše náměty
V první polovině května jste hlasovali o návrzích participativního rozpočtu a rozhodli jste o 9 vítězných, které se nyní připravují a budou se v roce 2024 realizovat. Zároveň jste měli možnost odpovídat na pár otevřených otázek v hlasovací anketě. Zde je výčet některých Vašich odpovědí, rad, doporučení. Děkujeme za ně.
více
Výsledky hlasování 2023
Celkem se hlasování o nových návrzích participativního rozpočtu zúčastnilo 2.169 respondentů, kteří udělili dohromady 12.256 hlasů! Nejvíce hlasovalo žen, 60% a nejvíce respondentů bylo ve věku 35 - 44 let. Do stanovené alokace 5 miliónů korun se vešlo 9 projektů:
více
Promo video návrhu Relaxační zóna v okolí ZŠ Kadaňská
V okolí školy se každý den zdržuje velké množství dětí. Za současného stavu zde nemají možnost žádného vyžití. V blízkém okolí byla zrušena všechna dětská hřiště a byla nahrazena parkovišti.
více
O 18 nových návrzích se hlasuje od 2. do 16. května
  Z třiceti jedna došlých návrhů bylo osmnáct návrhů posouzeno jako realizovatelných a postupují do hlasování. Hlasovat se bude stejně jako v předchozích ročnících - online, kladnými i zápornými hlasy, po dobu dvou týdnů - od 2. do 16. května 2023.
více
5. ročník Společně tvoříme Chomutov = 31 nových návrhů
Během období podávání nových návrhů do 5. ročníku participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov, od 16. ledna do 26. února 2023, jsme obdrželi celkem 31 nových nápadů občanů, jak zvelebit veřejná prostranství.
více
Podávat návrhy se mohou už jen do konce týdne
Příjem návrhů občanů do 5. ročníku participativního rozpočtu města Chomutova byl spuštěn 16. ledna a bude otevřen do půlnoci 26. února 2023.
více
Přestřižení pásky Fitparku Bezručova
Na konci roku 2022 proběhlo přestřižení pásky nově vytvořeného Fitparku Bezručova, neboli odpočinkové zóny nejen pro seniory. Ze 4. ročníku Společně tvoříme Chomutov se zrealizoval návrh dvou navrhovatelek, paní Šmídové a paní Furiakové, které měly stejný nápad - vytvořit pro seniory bydlící v Centru denních služeb Merkur, a nejen pro ně, zázemí v nedalekém kousku přírody, kde se mohou protáhnout a spočinout v zeleni.
více
Hamerský rybník ožil malovanou tabulí pro děti
Ještě v rámci realizace návrhu Renovace rybníkové cesty za restaurací Hřebíkárna se k rybníku instalovala malovaná tabule pro děti. Je to takové doťukňutí - třešnička na dortu:-). Grafik z reklamní agentury ADVERCOM, pan Bulant, připravil krásnou malovanou tabuli i texty o zajímavostech ze života zvířat nebo rostlin na hrázi rybníka, které jsou psané hravou formou pro děti :-). Tato malovaná tabule s otevíratelnými okénky je z druhé strany informační tabule o Hamerském rybníku, která u rybníka již stojí od léta.
více
Hvězdáři pozorují noční oblohu a zázemí se jim už rýsuje
Finalizuje se i další návrh občanů v realizaci, a to Hvězdárna F. J. Gerstnera. Na louce u bývalého kina Oko v Lipské ulici se zhotovilo jednoduché oplocení se dvěma brankami a na betonové patky se složil nový kovový kontejner. Osm masivních dřevěných lavic je již veřejnosti na pozorování noční oblohy k dispozici. Kontejner se obložil dřevěným fasádním obkladem rhombus ze sibiřského modřínu, který není třeba udržovat a za čas chytí tzv. patinu. Na střechu hvězdárny se umístí anténní stožár. Hvězdáři budou mít k dispozici projektor a desku na boku kontejneru k promítání tak, aby mohli při pozorování noční oblohy přednést veřejnosti, co se bude pozorovat a co mohou na obloze vidět.
více
Nová zadní brána na hřbitově
Další vítězný návrh z hlasování Výměna zadní brány na hřbitově z ulice U Větrného mlýna je dokončen. Nová kovaná brána se upevnila na postavené zděné sloupky. Po zaschnutí nové omítky, přišla na sloupky ještě barva a nahoru stříšky. Brána je stejného provedení jako další dvě brány v přední části hřbitova - u smuteční síně.
více
Hřišťátko na Tomáše ze Štítného je hotové

Firma DT Hnilica z Děčína postavila nové hřišťátko v trávě za garážemi v ulici Tomáše ze Štítného. Z akátové a dubové kulatiny zde vzniklo 7 prvků pro děti ve věku 3 - 11 let: kolotoč, věžička se skluzavkou, domeček, menší lanová dráha, kládová houpačka, pérová houpačka, pískoviště a posezení. Dopadová plocha je do 1 m, povrch hřiště zůstane travnatý. Hřiště se oplotilo menším plůtkem s jednou otevíratelnou brankou. Zatím bude hřiště ještě pár dní obehnané páskou, betonové lože některých prvků musí ještě chvíli uzrát ;-).

více
Buďte fit ve Fitparku Bezručova

V zeleni mezi řekou Chomutovkou a Bezručovou ulicí se na konci června instalovalo 5 fitness strojů, zatím jen do trávy. Poté se kolem nich vytvořil mlatový povrch. Do prostoru se nově zhotovila i přístupová cestička z mlatového povrchu a pétanque hřiště. Instalovaly se sem i komfortní lavičky s područkami a s takovou ergonomií pro snazší usedání a vstávání. V oblouku za lavičkami u velké lípy byly vysázeny trsy okrasných travin, které na jaře dokreslí klidový prostor.
více
Dokončení úprav v psím útulku
Dalším hotovým návrhem z posledního ročníku participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov je Zlepšení podmínek psího útulku v Beethovenově ulici v Chomutově. Jeho cílem bylo opravit zadní zíďku útulku, zpevnit chodníček ve výběhu a oživit psí výběh velkými kládami a kameny pro zpestření života psů v útulku.
více
Renovace rybníkové cesty u Hřebíkárny
Podle přání navrhovatele a hlasujících občanů z posledního ročníku participativního rozpočtu se zpevnily části cesty, které bylo třeba a bylo možné zpevnit. V rámci rekonstrukce cesty a zabezpečení bylo do oblouku v nejprudším svahu k řece Chomutovce osazeno dřevěné zábradlí. Na hráz rybníka se přidalo i šest laviček z masivu pro klidné spočinutí u vody. Je zde nově také odpadkový koš. K Hamerskému rybníku se také instalovala informační tabule se zajímavými údaji o vzniku rybníka a o zdejší fauně i flóře. Grafik z reklamní agentury ADVERCOM, pan Bulant, připravil i krásnou malovanou tabuli s texty o zajímavostech na hrázi rybníka upravenými pro děti :-). Tato malovaná tabule s otevíratelnými okénky je z druhé strany informační tabule.
více
Na jaře se dokončí hřiště na Zahradní
Realizace návrhu z předešlého ročníku participativního rozpočtu s názvem Hřiště pro školku se z důvodu nevysoutěžení zakázky ve veřejném výběrovém řízení posunula až na konec roku 2021. Na jedné z větších asfaltových ploch pod mateřskou školkou Písnička se opravil starý a hodně popraskaný povrch, nechaly se v něm otvory pro stromy, které se tam na jaře zasadí. Na ploše se nakreslí dopravní hřiště. V rámci možností a daných podmínek se opraví zíďka mezi dvěma plochami a osadí se prkny na sezení.
více
Letos se vylepší 9 dalších míst po městě díky vašim návrhům
Participativní rozpočet města Chomutova s názvem Společně tvoříme Chomutov jede už 4. ročník. V červnu 2021 se hlasovalo o 23 realizovatelných návrzích. Projekty, které byly vybrány k realizaci, jsou součástí investic realizovaných statutárním městem Chomutov. Odbor rozvoje a investic nyní zajišťuje přípravu projektů. Předkladatelé vybraných návrhů jsou průběžně seznamováni s postupem a detaily realizace svých návrhů.
více
Realizovat se bude 9 vítězných návrhů
O 23 proveditelných návrzích 4. ročníku participativního rozpočtu se hlasovalo od 1. 6. do 15. 6. 2021. Hlasování se účastnilo celkem 4132 lidí, což je 2x více než v předchozích ročnících. Nově měli občané možnost nahlížet na průběžné výsledky hlasování na těchto webových stránkách projektu Společně tvoříme Chomutov. Výsledné počty kladných i mínusových hlasů u všech návrhů můžete shlédnout zde: https://hlasovani.naschomutov.cz/nas-chomutov-2021/vysledky  
více
Zobrazení výsledků hlasování i se zápornými hlasy
Čtvrté hlasování projektu Společně tvoříme Chomutov nově umožňuje podívat se na průběžné výsledky u všech návrhů, o kterých se hlasuje. Pokud chcete vidět všechny došlé hlasy u konkrétního návrhu - kladné i záporné, je nutné zaškrtnout ZOBRAZIT DETAILNÍ HLASY! Konečné výsledky budou známy až 16. 6. 2021. Hlasuje se do 15. 6. 2021 do půlnoci.
více
Podchod pod kruhákem byl zkulturněn
Cílem návrhu bylo zkulturnit podchody pod hlavním kruhovým objezdem Chomutova. Dva tubusy podchodů oživily obrázky dětí ze základních škol města Chomutova a obrazy malířky paní Hoštové. Tématem šesti obrazů jsou zajímavá místa k návštěvě ve městě Chomutov a jeho okolí - Kamencové jezero, Náměstí 1. Máje a historické centrum Chomutova, Podkrušnohorský zoopark, Bezručovo údolí, Červený Hrádek, Městský park a Hasištejn. Pod obrazy jsou napsané pohádky autorky, které říkají, jak to možná kdysi na těchto místech bylo... :-).
více
Do 4. hlasování jde 23 návrhů
Do hlasování 4. ročníku participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov bylo puštěno 23 návrhů z celkových 37 došlých návrhů. Hlasovat se začne 1. 6. 2021 v 0:00 a ukončí se 15. 6. 2021 ve 24:00. Zde je přehled všech návrhů k hlasování (čísla návrhů jsou dle pořadí, jak jsme je přijaly):
více
Interaktivní městský park
V trávě mezi stromy u altánu před Rozmarýnem se umístily prvky z přírodní kulatiny z akátového dřeva - vrtidlo, pexeso se zvířátky, kuličkolam a místo chodníčku pro bosé nožky (špatná udržitelnost v otevřeném parku) cool přelézačka přes klády a kůly.
více
Do 4. ročníku jsme obdrželi celkem 37 nových návrhů!
Děkujeme všem navrhovatelům, že se do projektu Společně tvoříme Chomutov zapojili. Budeme se jejich návrhy zabývat a dáme jim vědět, zda jsou realizovatelné a postupují do hlasování. Podané návrhy:
více
Zastávkový přístřešek na Palackého ulici má také zelenou střechu
Jeden z vítězných návrhů třetího ročníku participativního rozpočtu měl za cíl osadit nedávno vzniklou zastávku MHD Chomutovka na Palackého ulici zastávkovým přístřeškem. Ten se vybral delší než před základní školu Kadaňská, ale designově stejný, má také zabudovanou lavičku a zelenou střechu.
více
Naučné tabule oživily dubovou alej
Původní alej vedla před sto lety od současné zastávky Chomutov-město až na Partyzán. Alej byla přeťata dopravní infrastrukturou, přivaděčem a sídlištní výstavbou. Návrh obnovil alej v úseku od křižovatky Březenecká-Kamenná až po silnici na Březenec a dále v úseku za touto silnicí až k přivaděči v Hutnické ulici. Stromy byly v obou úsecích prohlédnuty a odborně ořezány arboristou. Prostor kolem aleje byl vyčištěn i od náletových dřevin. Cestička alejí se vysypala štěpkou. Vylepšil se přístup do aleje od Kamenné, kde se vytvořili schody do terénu z kulatin. V aleji se nainstalovaly naučné tabule a hry o přírodě, podívejte se do fotogalerie.
více
Školkové zahrady MŠ Klíček a MŠ Písnička mají nová mlhoviště
Jeden z návrhů třetího ročníku participativního ročníku měl za cíl do školek s letním provozem instalovat mlhoviště. Přípravné práce provedla městská pracovní skupina v červnu a červenci. Její pracovníci stavebně připravili podklad budoucích ploch a napojili mlžítka na přívod vody. Finální úpravu a osazení mlžítek již zajistila odborná firma. Odborníci položili speciální povrch z kaučuku s barevnou grafikou s tématy symbolizující jednotlivé školky. Jedná se o certifikovaný nezávadný, celoprobarvený EPDM povrch (recyklovaný kaučuk), z něhož v daném místě může stříkat voda – mlha pro osvěžení.
více
Další rekonstrukce v psím útulku v Beethovenově ulici
Již třetí návrh v psím útulku v Beethovenově ulici v Chomutově pomohl zlepšit prostředí pro lepší život psů i praktičtější udržovatelnost útulku. Z posledního ročníku participativního rozpočtu se v útulku obnovilo oplocení areálu vč. jeho podezdívky u obvodového oplocení, vnitřní oplocení výběhu se kompletně vyměnilo. Dále se opravila zadní štítová stěna, vč. okapového chodníku. Opravil se také propadlý chodník, doplnil se chodník u zadní štítové stěny. Dále vznikly 2 kotce pro štěňata, která jsou vytápěná a zateplená. Opravila se i splašková kanalizace objektu.
více
Děti si již oblíbily novou pumptrackovou dráhu v parku
Pumptracková dráha má otevřený tvar s vlnami a klopenými zatáčkami. Konstrukce dráhy je variabilní, umožňuje nejen změnu tvaru, prodloužení, případně propojení několika drah, ale také následnou demontáž, přepravu a opakovatelnou montáž na jiném místě. Pumptracková dráha byla dle doporučení výrobce umístěna na zpevněnou betonovou plochu za travnaté hřiště za bývalé městské lázně. Na pevném povrchu mohou na dráhu najet i inline brusle nebo skateboard, také v případě mokrého počasí je výhoda pevný neklouzavý povrch než tráva. S radostí pozorujeme, že dráhu využívá více a více dětí.
více
Na Kadaňské se mohou děti při čekání na MHD schovat před deštěm
Byl dokončen návrh z ročníku 2019 - Přístřešek pro dojíždějící děti u ZŠ Kadaňská. Přístřešek působí lehce a vzdušně, je z průhledného skla a se zelenou střechou, která zadržuje srážkovou vodu a prach a zlepšuje tím klima v okolí. Přístřešek nenahrazuje zastávku autobusu v ulici Kadaňská ve směru Globus.
více
Defibrilátory jsou již v Chomutově k dispozici
Cílem jednoho z navrhovatelů bylo umístit defibrilátory na místa ve městě, kde se pohybuje více lidí a kde mohou zachránit lidský život. Defibrilátor je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat i nevyškolení zachránci a který po hlasové a obrazové instruktáži navede zachránce jak postupovat. Defibrilátory jsou uzamčeny v bezpečnostních skříňkách a odemknou se pouze po zadání kódu, který sdělí na lince 155.
více
Vymaloval se podchod na Kadaňské, pozn. trochu jinak
V rámci realizace vítězného návrhu z druhého ročníku participativního rozpočtu Modernizace, opravy podchodu pod silnicí I/13 lokalita Kadaňská - střed města se magistrát rozhodl podchod vymalovat, i když to původně nebylo předmětem návrhu. Dle zkušeností si čistě vybílené zdi vybírají ke svému vyjádření sprejeři-amatéři, proto město oslovilo skupinu umělců, kteří se věnují design malbě velkých ploch několik let. V Chomutově malovali například boční zeď na základní škole Heyrovského.
více
Nové návrhy se postupně realizují
Veřejný prostor u softbalového hřiště v Bezručově ulici byl v březnu 2020 zaštěrkován k vytvoření provizorních parkovacích míst. Až to klimatické podmínky dovolí, bude ubourán i jazyk z obrubníků vedle v ulici, který brání plynulému vjezdu/výjezdu aut před přilehlý panelový dům nebo na nově vzniklou plochu pro auta. Na provizorní plochu pro parkování byly umístěny i dvě lampy veřejného osvětlení na solární pohon.
více
Shrnutí všech realizací participativního rozpočtu
Shrnutí 1. ročníku Zrekonstruovaly se vnější části všech 26 kotců psího útulku v Beethovenově ulici v Chomutově. Opravily se zde betonové podlahy a zdi, vše se očistilo od plísně a natřelo penetrací. Do výšky 0,5 m mají zdi omyvatelný venkovní nátěr, aby se kotce mohly bez problému vymýt vodou z hadice a nehrozilo vniknutí vlhkosti do zdí. Někde se vyměnily podlahy celé, někde se jen opravily. Všude už se ale nově udělaly s drsnějším povrchem, který když je mokrý, neklouže psím tlapkám. Zhotovitelem byla firma ZKZ Chomutov s.r.o..
více
Nové návrhy ze 3. ročníku se připravují na realizaci
Všechny vítězné návrhy z roku 2019 (najdete je zde v záložce "Vaše návrhy 2019") jsou Odborem rozvoje a investic připravovány k dalšímu posunu blíže k realizaci. Některé návrhy budou jednoduché a jde jen o pořízení a instalaci, některé návrhy je třeba více připravit i s ostatními dotčenými odbory nebo institucemi, případně i s realizátory. Na některých místech návrhů dojde k zaměření terénu, některé bude posuzovat statik. Do příprav konkrétních návrhů budou zahrnuti i samotní navrhovatelé projektů, záleží pak i na nich, jak moc budou chtít být zataženi do finální podoby jejich projektů. Fyzická realizace návrhů je v plánu v roce 2020.
více
Odhlasováno – zvítězilo 11 návrhů
Do včerejší půlnoci se hlasovalo a dnes již známe výsledky. V rámci třetího ročníku participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov město zrealizuje jedenáct z devatenácti projektů navržených občany.  Do hlasování se zapojilo 1674 občanů, z toho 43% hlasovalo pro vítězný návrh Přístřešek pro dojíždějící děti u ZŠ Kadaňská.
více
Do konce hlasování zbývají už jen 3 dny
Do čtvrtka 26. 9. můžete určit Vaše priority, co byste zrealizovali za 5 miliónů korun z rozpočtu města. V nabídce je 19 možných projektů, z nichž zvítězí jen ty s největším počtem Vašich hlasů. Přehled všech návrhů k hlasování najdete zde na webu v záložce "Vaše návrhy 2019".
více
Začalo hlasování o nových projektech
Hlasuje se pouze online přes jakékoli zařízení s připojením k internetu od čtvrtka 12. 9. do čtvrtka 26. 9. 2019. Podívejte se na video míst, které můžete hlasováním změnit k lepšímu. Kdo nemá mobilní telefon nebo připojení k internetu, může přijít odhlasovat do Informačního centra (U Městských mlýnů 5885, Chomutov - uprostřed náměstí 1. máje uličkou doprava ve směru od radnice).
více
Hodnocení návrhů 3. ročníku ukončeno
Do konce prázdnin hodnotili úředníci města návrhy 3. ročníku projektu Společně tvoříme Chomutov, které splnili formální náležitosti a jejichž navrhovatelé se zúčastnili alespoň jednoho veřejného projednání návrhů. Do hlasování postupuje 19 realizovatelných návrhů, jejichž celková hodnota odhadnutých nákladů je téměř 8 miliónů korun. Občané mají v hlasování ve dnech od 12. do 26. 9. 2019 možnost sdělit své preference, co by chtěli v Chomutově zlepšit, oživit nebo zkulturnit za maximální celkovou částku 5 miliónů korun.
více
Modernizace psího útulku pokračuje
Město Chomutov realizuje vítězný návrh z druhého ročníku participativního rozpočtu „Společně tvoříme Chomutov“ s názvem Modernizace psího útulku. Oproti vítěznému návrhu z prvního ročníku participativního rozpočtu s názvem Oprava psího útulku, kdy se rekonstruovaly venkovní kotce, se nyní pracuje uvnitř útulku na zlepšení prostředí ve 26 kotcích. 11 kotců je již hotových a na dalších 8 se pracuje.
více
Dětské hřiště na Verose je hotové
Město Chomutov dokončilo realizaci vítězného návrhu z druhého ročníku participativního rozpočtu „Společně tvoříme Chomutov“ s názvem Dětské hřiště pro malé děti na VEROS. Požadavek města byl postavit zde dětem herní prvky v přírodním stylu za použití dřeva třídy trvanlivosti 1-2 dle ČSN 350/2, tj. dub nebo akát. Další podmínkou bylo využití daného prostoru v areálu a množství nabídnutých prvků za danou cenu. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři společnosti, z nichž společnost DT Hnilica s.r.o. z Děčína nejlépe využila daný prostor a nabídla největší počet herních prvků. Jedná se o prvky z přirozeně křivé akátové kulatiny – piškvorky, skluzavku, balanční řetězový mostek, balanční kladinu, požární tyč, tři lezecí sítě a tři lezecí desky.
více
Po městě se domalovávají hry na chodníky
Na vytipovaných místech ve městě se dokončuje realizace návrhu Malovaná hřiště. Firma MYICON s.r.o. z Ostravy maluje hřiště a hry na chodníky nebo nevyužité asfaltové plochy v různých městech po republice. Nejdříve si povrch očistí, připraví, pak hru rozkreslí křídou, povrch penetrují a nechají zaschnout. Poté se nanese podkladová bílá vrstva, ta se také nechá pořádně zaschnout. Na bílou se pak nanese barevná vrstva a až zaschne, nanese se 2. barevná vrstva. Nakonec se nastříkají nápisy a symboly.
více
Posun termínu hlasování o návrzích
Hlasování o návrzích se posouvá z termínu 16. 9. - 29. 9. na 12. 9. - 26. 9. Vždy to platí od půlnoci do půlnoci. V pátek 27. 9. 2019 se všichni dozvíme výsledky hlasování, které budou zveřejněny na těchto stránkách a ve středu 2. 10. v Chomutovských novinách.
více
Hodnocení realizovatelnosti nových návrhů
Posledním veřejným projednáním návrhů třetího ročníku participativního rozpočtu začala fáze hodnocení realizovatelnosti návrhů. Tým úředníků posuzuje proveditelnost a reálné odhady rozpočtů konkrétních nápadů občanů. Tato fáze projektu potrvá do konce srpna.
více
Veřejná projednání nových návrhů
 V neděli 14. dubna proběhlo první veřejné projednání návrhů občanů v Domečku. Druhé veřejné projednání se konalo ve čtvrtek 23. května v Chomutovské knihovně.
více
Květinové hodiny rozkvetly
 Po „zmrzlých“ (tři zmrzlí, neboli "ledoví muži" jsou v kalendáři 12.-14. května, kdy během těchto dnů se výrazně ochlazuje a přicházejí poslední ranní mrazíky) bylo do prostoru květinových hodin vysázeno více jak 2000 sazenic z 13 druhů rostlin, jedná se o trvalky i jednoletky. Vstup do městského parku ožil, zkulturnil se vzhled daného prostoru a vzniklo další hezké místo města Chomutova.
více
Květinové hodiny na jaře rozkvetou
  Až to umožní klimatické podmínky budou instalovány kamenné číslice III., IV., IX. a XII. na ciferník hodin a květinové hodiny rozkvetou.
více
Malovaná hřiště
Na různých místech po městě vznikají malovaná hřiště. V první fázi se nastříkají vybrané nevyužívané asfaltové plochy bývalých hřišť nebo spojovací chodníky, kde si mohou děti hrát, neonovými spreji, které vydrží něco přes rok. 
více
Zábavně na I. mlýn
Dokončila se realizace projektu Bezručovo údolí - zábavně na I. mlýn z prvního ročníku participativního rozpočtu. Věříme, že nově vzniklá odpočívadla pro děti a dospělé zpříjemní návštěvníkům cestu nádhernou přírodou na I. mlýn.
více
První lavička a koš podél cyklostezky
Jeden vítězný návrh z druhého ročníku participativního rozpočtu měl za cíl postavit lavičky a odpadkové koše podél cyklostezky vedoucí městem. Místo ve Škroupově ulici bylo vytipováno jako honosnější, protože bude odkazovat na památku slavného občana města, generála Kutlvašra, který žil v domě ve Škroupově ulici s č. p. 36.
více
Otevření Bike areálu
  Poslední srpnový den proběhne slavnostní otevření Bike areálu, který se dokončil i díky vašim hlasům v participativním rozpočtu 2017. Bike areál byl 31. 8. 2018 otevřen, akce se vydařila, dorazili i slavní hosté - podívejte se sami:
více
Realizace návrhů z prvního ročníku
  Ze třinácti vítězných návrhů z prvního ročníku participativního rozpočtu je šest návrhů komplet hotových, další tři se stavebně dokončují (opravují se postupně další vnější části kotců v psím útulku, pokračuje se v opravě hřbitovní zdi v Beethovenově ulici a dokončují se práce v Bike areálu) a čtyři návrhy ještě na svou realizaci čekají.
více
Turnaj na nové šachovnici v parku
  Díky návrhu Úprava okolí fontány v parku si můžete půjčit v RC Rozmarýn v době od pondělí do soboty od 9 do 18 hodin velké zahradní šachy nebo dámu na zálohu. Minulý týden jsme odstartovali sezónu. Přijďte a strávíte tu příjemný čas pod vzrostlými duby :-)
více
Výsledky hlasování 2018
Hlasování se letos zúčastnilo 2076 lidí, to je o 6 osob méně než loni. Na 50 tisícové město, jako je Chomutov, to je slušný výsledek. Z 30 návrhů jich bude zrealizována jedna třetina. Podívejte se na všechny návrhy seřazené sestupně od nejvyššího počtu dosažených hlasů. Zelená linka představuje 5 milionovou hranici. Ty návrhy, které jsou nad zelenou linkou, město Chomutov zrealizuje. Výsledky _ Společně tvoříme Chomutov 2018 _ D21.me
více
Již hlasovalo 1598 lidí
Do středy 2. května již hlasovalo 1598 lidí. Ti, kteří ještě nehlasovali, mají čas do neděle 6. května do půlnoci. Výsledky budou k dispozici hned v pondělí 7. května, kdy se zveřejní na těchto stránkách.
více
Problémy s hlasováním?
Pokud máte potíže odhlasovat, obraťte se prosím na paní Mgr. Jitku Štěpánkovou (jitka.stepankova@d21.me), která Vám pomůže problém vyřešit. Společnost D21 zajišťuje online hlasování pro participativní rozpočet Společně tvoříme Chomutov. Velice se za potíže s hlasování omlouváme! Programátoři D21 to řeší. Přesto se ale již podařilo odhlasovat 1284 lidem, což je krásný výsledek za 5 hlasovacích dní :-)    
více
Návrhy 2018 k hlasování
Fáze hodnocení skončila, z posuzovaných 58 návrhů jich je 30 realizovatelných. Teď záleží na občanech města Chomutova, kterým návrhům vdechnou život z papíru do reality. Počet možných kladných a záporných hlasů bude stejný jako v loňském roce, tj. maximálně 9 kladných hlasů a maximálně 4 záporné hlasy.
více
Mapa vašich návrhů 2018
Podívejte se na mapu návrhů, které jste podali do druhého ročníku participativního rozpočtu. Nyní bude tým odborníků na městě u všech 58 návrhů prověřovat vlastnictví pozemku/budovy, kde je projekt navrhován, dále bude posuzovat realizovatelnost návrhu, soulad s územním plánem, se strategií rozvoje a jinými koncepcemi města a prověří rozpočet návrhu.
více
Poslední projednání vašich návrhů v Domečku
    Podávání návrhů skončilo v pátek 16. února, celkem se sešlo 68 vašich nápadů! Je to o tři návrhy více než loni. Návrhy jsou také oproti prvnímu ročníku více propracovanější a připravenější. Je vidět, že se Chomutováci o své město zajímají a chtějí sami přispět ke změně k lepšímu. Poslední projednání se konalo ve Středisku volného času Domeček a přišlo 31 lidí, někteří představovali své projekty a někteří si přišli poslechnout, jaké návrhy ostatní podávají.  
více
Druhé projednání přineslo další vaše nápady
Ve středu 7. února přišlo na Základní školu Zahradní pět navrhovatelů, někteří přišli představit své již podané návrhy - např. Defibrilátory do města, Vyčištění a odbahnění nádrže u bývalého kina Evropa, Zateplení budovy Klokánku a Lepší umístění kontejnerového stání v ulici Hutnická. Někteří přišli představit návrhy, které ještě sepíší do formuláře - např. Přeplněné kontejnery na Písečné, Obnovit dětské hřiště v ulici Pod Břízami, Umístit zrcadlo na výjezd od Lidlu na Písečné a další.
více
VIDEO: Zapojte se již podruhé
Většinou si na vše stěžujeme a nemáme čas a energii vymýšlet, jak to udělat jinak, abychom se cítili lépe. Když dostaneme příležitost od města v podobě participativního rozpočtu, můžeme hledat řešení – jak to funguje v jiných městech?, bavíme se o nápadech s přáteli, sousedy, a tím se vlastně podílíme na utváření našeho místa pro život. Podívejte se na reportáž a zjistíte, že podání návrhu je brnkačka ;-) Nepromarněte možnost zkrášlit náš Chomutov!
více
První návrhy byly představeny na radnici
Kontejnerové stání na tříděný odpad spolu s úpravou zeleně v Dostojevského ulici, Památník majora Josefa Šulce, Památník štábního kapitána Theodora Kouby, Přidání zábradlí do divadla a Workout za základní školu Akademika Heyrovského jsou nové návrhy dalšího ročníku participativního rozpočtu, které byly představeny navrhovateli 17. ledna v zastupitelském sále na radnici v Chomutově. 
více
Veřejná projednání návrhů
Přijďte nám představit Váš návrh na jedno veřejné projednání: neděle 14. 4. 2019 od 15 hodin v Domečku (Středisko volného času,  Jiráskova ulice 4140, Chomutov 430 03) čtvrtek 23. 5. 2019 od 16:30 hodin v Chomutovské knihovně (Palackého 4995/85, Chomutov 430 01) čtvrtek 6. 6. 2019 od 16:30 hodin na ZŠ Zahradní (Zahradní 5265, Chomutov 430 04)  
více
Podél cyklostezky v Bezručáku vzniknou další odpočívadla
Přibližně v těchto místech vzniknou malá odpočinková místa, kde bude jeden herní prvek pro děti a jeden prvek workout pro cvičení s vahou vlastního těla. Cílem navrhovatelů je zpříjemnit uživatelům cyklostezky cestu na I. mlýn. Nyní se pracuje na projektové dokumentaci.
více
Plynulejší nájezd na cyklostezku u zooparku je hotov
Tento zrealizovaný návrh usnadní cyklistům nájezd na cyklostezku v Přemyslově ulici u dolní brány zooparku. Podívejte se na fotografie dokumentující stav před, během stavby a po dokončení.
více
Na Bike areálu se dokončila startovací rovinka
V Bike areálu, který se staví u řeky Chomutovky na konci Škroupovy ulice, je dráha ze zhutněné hlíny určená pro malé i velké cyklisty. Zatím je areál ve výstavbě, ale pumptrack a bikrosová dráha by měli být sjízdné již v příštím roce.
více
Úprava okolí fontány
  Návrh Markéty Fridrichové se realizuje a proměňuje okolí šachovnice a skákacího panáka (u fontány v městském parku v Chomutově) k lepšímu a upravenějšímu vzhledu.
více
První čtyři kotce jsou hotové
Pejsci v chomutovském útulku se můžou nastěhovat už do prvních nových kotců. Fotografie ukazují stav před a po.  
více
O participativní rozpočet se zajímá Český rozhlas
Ohlédnutí za prvním ročníkem a informování o počátku druhého ročníku participativního rozpočtu bylo předmětem reportáže pana Beneše z Českého rozhlasu. Sešli jsme se přímo na místě jednoho zrealizovaného návrhu, na lávce přes přivaděč v Děvínské ulici, s navrhovatelkou Pavlínou Buršovou.
více
Vyhlášení druhého ročníku participativního rozpočtu
Rada města Chomutova schválila druhý ročník participativního rozpočtu na rok 2018. Alokace zůstává stejná, a to 5 milionů korun. Maximální finanční limit na jeden návrh také zůstává na 600 tisíci korunách včetně DPH.
více
Pevnější cyklospojka mezi Bandou a Kamencovým jezerem
Díky navrhovateli Vladimírovi Jaegerovi se zpevnila spojka cyklostezky a cyklotrasy mezi Bandou a Kamencovým jezerem. Tato část cyklotrasy se vysypala kamenivem a položil se asfaltový recyklát.
více
Květinové hodiny v prostoru palisád u Hotelu 99
  U návrhů Rozkvetlý městský park a Obnova květinových hodin jsme po dohodě s krajinářskou architektkou a navrhovatelkami rozhodly o spojení realizace obou návrhů, kdy květinové hodiny vzniknou v prostoru palisád u Hotelu 99. Vstup do parku z centra se stane reprezentativnější a rozkvetlejší.
více
Bezručovo údolí – lesní cestou na I. mlýn bezpečně
Na konci srpna proběhla realizace návrhu Petra Miltnera a Petra Prokeše, kteří navrhovali opravu lesní cesty vedoucí Bezručovým údolím vlevo od cyklostezky.
více
Již bezpečné zábradlí přes přivaděč v Děvínské ulici
Jeden z návrhů, který v červnu zvítězil v hlasování participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov, byl již během letních prázdnin zrealizován.
více
Celkem vás hlasovalo 2082
Podívejte se do zajímavé statistiky hlasování, kterou zpracovala společnost Demokracie 2.1 s.r.o. Statistika a výsledky hlasování Všem navrhovatelům děkujeme, že se aktivně zúčastnili projektu participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov! Našli odvahu změnit své město k lepšímu a podali návrh.
více
Výsledky hlasování
Velkým úspěchem je, že se hlasování zúčastnilo celkem 2082 lidí! Z 28 návrhů jich bude zrealizováno 13, což je skoro polovina. Podívejte se na všechny návrhy seřazené sestupně od nejvyššího počtu dosažených bodů. Zelená linka představuje 5 milionovou hranici. Ty návrhy, které jsou nad zelenou linkou, město Chomutov zrealizuje. Výsledky _ Společně tvoříme Chomutov _ D21
více
Technické potíže při hlasování?
V případě, že Vám nedorazí žádná SMS s PIN kódem, i když zadáváte správné telefonní číslo (které ještě nehlasovalo), obraťte se prosím na technickou podporu info@d21.me. Pokud máte technické potíže znovu hlasovat ze stejného počítače, ale s použitím jiného telefonního čísla, které ještě nehlasovalo, zkuste celé okno v prohlížeči zavřít a znovu ho otevřít.
více
Již hlasovalo 1580 lidí!
Už více jak půldruhého tisíce lidí hlasovalo pro svůj oblíbený projekt v rámci participativního rozpočtu. Hned v průběhu prvního dne hlasování trhal Chomutov dosavadní rekordy a vedl si lépe než třeba Praha 6. Tam v úvodní den hlasovalo o polovinu méně lidí, přestože v této části hlavního města žije dvojnásobně více obyvatel než v Chomutově. Přidejte se a rozdělte 5 milionů na konkrétní investiční nápady ve vašem okolí. Udělat to můžete hned teď a tady!
více
Podívejte se na všechny návrhy
V záložce "Vaše návrhy" naleznete všech 28 návrhů, které postoupily k hlasování a od pondělí 12. června o nich budete moci rozhodnout. Hlasování potrvá dva týdny, do neděle 25. června 2017.
více
Sečteno podtrženo – 64 návrhů!
  Během podávání návrhů od 15. 2. do 31. 3. 2017 jste zaslali celkem 64 návrhů! Většina je velmi nápaditá a užitečná pro proměnu veřejných prostor ve městě, děkujeme za ně!
více
Poslední veřejné projednání bylo v Domečku
Ve čtvrtek 30. března se ve Středisku volného času Domeček sešlo 8 navrhovatelů a prezentovalo se 10 návrhů:
více
Chomutováci již podali více než 50 návrhů
Na Základní škole Zahradní proběhlo 21. března druhé veřejné projednání. „Jsem z návrhů nadšená! Předkladatelé si zjistili mnoho informací, dokázali je výborně zpracovat a dokonce je představili ostatním“, řekla koordinátorka projektu.
více
Chomutováci představili první návrhy
V úterý 7. března bylo na programu první projednání návrhů občanů na investice. Zatímco návrhů do projektu Společně tvoříme Chomutov dorazilo více než třicet, na projednání přišlo navrhovatelů méně. Hned na místě se k nim vyjádřili odborníci z města. Další Chomutováci si přišli zjistit informace, své nápady na zlepšení a oživení města mohou poslat do konce března.
více
Zveme vás na veřejné projednávání návrhů
Zveme vás na veřejné projednávání vašich návrhů. Upozorňujeme, že předkladatelé návrhů, nebo jejich zástupci zapsáni ve formuláři, se musí zúčastnit aspoň jednoho veřejného projednávání.
více
Již od 15. února můžete podávat projekty!
Chybí vám něco ve vašem okolí? Navrhněte vlastní projekt, my ho posoudíme. Pokud bude možné jej zrealizovat, získáte pro něj dostatečnou podporu veřejnosti, tak my ho jako město zaplatíme.
více
Na vaše projekty je připraveno pět milionů korun
Město Chomutov v letošním rozpočtu vyčlenilo pět milionů korun na vaše projekty. Maximální hranice pro každý jednotlivý projekt je 600 tisíc korun včetně DPH.
více
Chomutov není New York, ale… trochu jo
Město Chomutov představuje projekt Společně tvoříme Chomutov, který rozděluje peníze na investice podle přímých návrhů občanů.
více