Shrnutí odpovědí z hlasování 2023 – Vaše náměty

V první polovině května jste hlasovali o návrzích participativního rozpočtu a rozhodli jste o 9 vítězných, které se nyní připravují a budou se v roce 2024 realizovat. Zároveň jste měli možnost odpovídat na pár otevřených otázek v hlasovací anketě. Zde je výčet některých Vašich odpovědí, rad, doporučení. Děkujeme za ně.

O většině věcí jako město víme a pokud je k dispozici reálné řešení, snažíme se to bez odkladu řešit! Některé Vaše dobré tipy nebo nápady, které nás nenapadly, budeme evidovat a pokud to bude v možnostech plánovat do rozpočtu v příštích letech. Někdy jste si potřebovali jen postěžovat, to je v pořádku, chápeme, že Vás některé věci štvou. Bohužel ale někdy s těmi věcmi nic nezmůžeme. Nebo tyto problémy nelze vyřešit hned, někdy je třeba řešit problém (např. s parkováním, s nádobami na odpad) koncepčně a výsledek bude vidět až za delší časové období.

 • k propojce cyklo tras u zooparku doplnit zábradlí u lávky L17 – v zimě to tam klouže
 • doplnit houpačky na dětská hřiště – je to pro děti hlavní atrakce
 • super projekt, v případě vzrůstající popularity projektu popřemýšlet o navýšení rozpočtu na jeden návrh. Škoda jen, že je to vždy ob rok.
 • Jsem rád, že město Chomutov dělá tento projekt.
 • do příštího ročníku navrhuji rozdělit kategorie na malé a větší projekty
 • přidat do města zeleň, lépe se o ni starat, častěji uklízet
 • udělat nové parkoviště u divadla
 • oživit park a zřídit další relaxační zóny s lavičkami
 • ve městě je málo laviček
 • více sportovišť a volnočasových nebo odpočinkových projektů
 • navýšit počet příslušníků policie pro zajištění větší bezpečnosti občanů
 • přidat odpadkové koše, starat se o čistotu města
 • zrenovovat autobusové nádraží a příjem do nemocnice – je to pěkný hnus, když tam přijdete, připadáte si, jako kdybyste vlezli do hospody!
 • více možností oplocených ploch pro vyžití se psy, klidně za nějaký poplatek
 • město Chomutov by mělo výrazně začít využívat svého historického a kulturního potenciálu
 • nedostatek parkovacích míst Matěje Kopeckého
 • odstranit skulpturu a nevkusnou hrůzu s větvemi u pošty 4
 • udělat cestu střelnicí – z Horní vsi na Březeneckou
 • zaměřit se na klid a pořádek u Luny a obchodního centra Chomutovka
 • velmi dobrý nápad něco začít dělat s naším městem a okolím
 • v areálu Ploché dráhy je mnoho místa, zřídit zde oplocené hřiště pro psy
 • jsem opravdu moc ráda, že se zde neobjevil „psí útulek“ po „stopadesáté“ nebo plastové konve s velebránou za 400 tisíc
 • vybudovat hřiště v ulici Pod Břízami nebo nainstalovat kamery na hřiště u základní školy Zahradní
 • následná péče o vysazené stromy, revitalizace veřejné zeleně o kvetoucí byliny
 • prosím ty lavičky ne moc nízké
 • skvělý projekt, ale návrhy typu oprava chodníku, vylepšení zázemí pro MHD nebo vybudování laviček sem nepatří
 • skatepark blíž centra je pro mládež opravdu vhodný, na Kamenný vrch se těžko dostanou
 • propojení turistických stezek je úžasný nápad
 • fontánu v parku zprovoznit i s vodou, pamatuji si to, bylo to příjemné
 • děkuji za to, že tohle děláte
 • zaměřila bych se na vybavení Bezručova údolí
 • více mlhovišť po městě, v parnu je to opravdu dobrý nápad
 • zvelebovat město hřištěmi a zábavou pro děti, podporovat praktické věci. Město Chomutov zanedbává kulturu pro děti, rodiny, nepořádají se zde žádné slavnosti, dětské dny, poutě, akce… jen jednou za rok Chomutovské slavnosti. Okolní obce neustále něco pořádají, musíme jezdit tam.
 • zpříjemnit novou zelení (okrasné dřeviny, keře, rostliny) při vjezdu do Chomutova od Spořic. Absolutně neupravená zóny pro lidi, kteří by mohli tudy jít na procházku nebo jet na kole – napojit se na stezku do Kadaně. Je hezké, že se soustředíme na střed města, ale vjezd do Chomutova není hezkou vizitkou.
 • hřiště kdekoliv na sídlišti Březenecká pro „náctileté“ – tenis, fotbal, basketbal, volejbal + osvětlení s kamerami. Vybudování kurtů pro plážový volejbal, které by šlo využít i v zimě. Nebo dovybavení stávajících kurtů např. v areálu Veros odstranitelnou střechou, která by byla včetně vytápění využívána pouze v zimě.
 • v lese mezi Březeneckou a Šípkovou by se mohlo udělat malé hřiště pro okolní vesnice a ulice
 • do městského parku by se hodilo lanové bludiště v korunách stromů – přilákat více rodin s dětmi
 • zlepšit pořádek ve městě, větší osvětu pro třídění odpadu
 • opravit 8. ZŠ a její blízké okolí ul. Beethovenova – exteriéry i interiéry, zejm. tělocvičnu. Škola je v dezolátním stavu a děti nemají žádný prostor v jejím okolí na hraní.
 • hernu pro děti i v případě nepříznivého počasí
 • chodník a podjezd do Chomutova na Pražské ulici u teplárny
 • oprava prostranství před nemocnicí, od autobusové zastávky před lékárnou až po hlavní vstup do nemocnice, oprava zastřešení chodníku podél nemocnice
 • přidat na Domovinku koš na streetball
 • plno projektů by dle mého názoru zde nemělo být – zpevnění cest, lavičky, houpačky – to by se mělo udělat automaticky z peněz města.
 • navrátit život na náměstí – např. mobilní pódium a posezení – aby měly tržby podniky, které se snaží na náměstí přežít a lidé se mohli potkávat i v centru města
 • osvětlení u přivaděče mezi Březeneckou a Kamenným vrchem
 • oprava popraskaných chodníků na Písečné + přidání odpadkových košů
 • více odpadkových košů, odstranit nevkusné přístřešky nad popelnicemi – u Luny, ve Školní ul., …
 • potěšilo mě zbourání zídky za Normou na Březenecké před K1
 • rozšíření hřiště pro starší děti v ul. Palackého (za ZŠ Školní) – je zde nové hřiště, ale jen pro malé prcky + chybí lavičky
 • mezi Lipskou a Mýtnou udělat schodiště, co si lidi vyšlapali
 • odstranit hřiště na Holešické – Romové zde velkým hlukem i z rádia ruší obyčejné obyvatele
 • uvítala bych projekty na vylepšení sídlišť – více odpadkových košů, oprava povrchu chodníků, odpočinkové zóny, zpevnění vyšlapaných cest, květiny, rozšiřování parkovacích míst
 • výrazné navýšení počtu spojů MHD
 • zrekonstruovat a zmodernizovat autobusové nádraží a i některé zastávky – tabulkové displeje na každé zastávce ukazující odjezd a příjezd autobusů
 • chybí parkovací místa v centru města
 • ve městě je spousta pěších tras, po kterých se nedá bezpečně chodit, natož při špatném počasí
 • zajímavé nápady – některé nutné, některé zbytečnosti
 • chceme stoly s šachovnicemi
 • proč neteče voda ve fontáně v parčíku pod soudem?
 • proč u pošty 3 dělat přístřešek, když samotná pošta o to nejeví zájem, mlhoviště je hloupost, okolí fontány by mělo město samo upravit na náklady městské kasy, jedny sluneční hodiny už máme a moc se nepovedly
 • chodím na Kadaňskou školu a moc bych si přála tam mít takové hřiště
 • některé odhady cen se zdají být značně nadhodnocené
 • uvítal bych opravu chodníku v ul. Karla Buriana není možnost zde projet s kočárkem, musíme po silnici
 • více cyklostezek ve městě a v jeho okolí
 • chybí část chodníku v ul. Elišky Krásnohorské
 • oživit Eldorádo – alespoň osvětlení z hotelu dolů, stříška nad pískovištěm na Kamenném vrchu
 • vybudovat vodní nádrž pro zavlažování
 • oprava wake chomutov
 • lepší propojení a návaznost cyklostezek
 • lavičky chybí v celém Chomutově, nejde jen o seniory, ale i o mladší občany, maminky s dětmi. Vyobrazené lavičky jsou nepraktické, člověk se neopře. Bezdomovce řešte jinou cestou.
 • nepořádek u popelnic, pod mosty – střepy, apod.
 • zrealizovat Relaxační zónu v okolí ZŠ Kadaňská, ale dbát tam na čistotu – chodník bývá poplivaný a jsou na něm i psí exkrementy – svou dceru bych třeba Twister na takovém chodníku hrát nenechal!
 • psích hřišť není nikdy dost
 • realizace discgolfového hřiště buď v Bezručově údolí nebo v městském parku
 • zaměřit se na projekty zlepšující celkový prostor města – výsadba zeleně, vodní prvky, úprava veřejných prostor ve středu města – procházet ulicí Školní, Palackého nebo kolem OC Chomutovka je za trest – bude to mít vliv na všechny občany města – dětská hřiště jsou pro velmi omezenou skupinu lidí
 • plechový plot k vlakovému nádraží – osadit panely s výtvarnými pracemi, plakáty akcí, reklamy
 • otevřít WC v podchodu pod okružní křižovatkou v Palackého ulici – večer si není kam na autobusovém nádraží odskočit
 • špatné umístění kontejnerů na odpad v ulici Školní pěšina 5090-5091 – v zatáčce přímo v silnici
 • lepší chodníky a kontejnerové stání v ulici Jiráskova u Jitřenky
 • opravit okolí Severky
 • na Domovinku umístit mlhoviště i stánek se zmrzlinou
 • renovace hřiště na Zátiší nebo zřídit hřiště nové – nyní je zde jen staré zarostlé travnaté hřiště
 • zaměřit se na dopravu, aby nebyly velké intervaly mezi trolejbusy, jede jich několik za sebou a poté dlouho žádný
 • obnovit polní cestu z  Nových Spořic do nové zástavby v Chomutově, která byla zčásti prodána stavebníkům – dříve byla hodně využívána pro cyklo
 • chybí hřiště pro větší děti
 • údržba městského parku
 • přidat lavičky a odpadkové koše podél stezky u lesoparku
 • na místě bývalého kina Kolčugino vytvořit menší hřiště pro děti – hlídané, oplocené
 • rozšíření herních prvků dětského hřiště v Hutnické ulici
 • opravy chodníků, nátěr zábradlí na autobusovém nádraží apod. mají jít z běžného rozpočtu obce a podniků
 • revitalizace městského parku
 • sdílená kola
 • úprava prostoru pro děti před ZŠ Beethovenova – nemají místo na hraní
 • pořád chybí větší fontána v parku – roky čekáme než se tam něco konečně udělá