8. Zpevnění vychozené cesty u ZŠ Heyrovského

Cílem tohoto návrhu bylo zpevnit z velkoformátové dlažby vychozený spojovací chodník podél budovy základní školy Heyrovského. Návrh je již zrealizovaný.

Náklady: 50 tis. Kč

Původní stav: