Vaše návrhy 2017

Odhlasované návrhy 2017:

Ostatní návrhy 2017:

1. Oživení prostoru kolem fontány v parku

Cílem návrhu je zkulturnit prostor kolem brutalistní kašny v městském parku do reprezentativního stavu. Prostor fontány se vyčistil, skelet fontány se opravil a řeší se přívod elektřiny a vody.
více
2. Propojení stezky z Březenecké k zooparku
Cílem je vybudovat cestu a propojení stezky podél železniční trati v jihozápadním cípu zooparku. V současnosti je podél plotu zooparku lidmi vychozená cestička, protože se jedná o významné zkrácení cesty ze sídliště, jak k zooparku, tak i k jezeru.
více
3. Lavičky pro Chomutov
V některých částech Chomutova chybí lavičky. Občané si stěžují, že si nemají, kam sednout. Do ulice Edisonova k přechodu pro chodce u Polikliniky, k cyklostezce ve Škroupově ulici a do ulice Blatenská se nově nainstalují lavičky. Lavička na obrázku je ilustrativní.
více
4. Vylepšení autobusáku v Chomutově
Snahou projektu je zlepšení prostředí autobusového nádraží v Chomutově pro cestující. Již se odstranilo zábradlí směrem k hraně nástupiště, které neumožňovalo autobusům otevírat zadní dveře a zavazadlový prostor. Dále půjde např. o doplnění mobiliáře a zeleně (květin, suchomilných rostlin), která v tomto prostoru chybí úplně.
více
5. Venkovní stoly pro ping-pong v areálu Domovinka
Do volnočasového areálu Domovinka vedle tenisového kurtu se přidají dva venkovní stoly pro ping-pong.
více
6. Navrácení dvou soch na budovu Městského divadla
Město Chomutov se může pyšnit neorenesanční budovou divadla uvedeného do provozu v roce 1905. Střechu divadla zdobily čtyři sochy múz Polyhymnia – Erató, Terpsichore, Thalia a Melpomené.
více
7. Relaxační zóna v okolí ZŠ Kadaňská
V okolí školy se každý den zdržuje velké množství dětí. Za současného stavu zde nemají možnost žádného vyžití. V blízkém okolí byla zrušena všechna dětská hřiště a byla nahrazena parkovišti.
více
8. Zpevnění vychozené cesty u ZŠ Heyrovského
Cílem tohoto návrhu bylo zpevnit z velkoformátové dlažby vychozený spojovací chodník podél budovy základní školy Heyrovského. Návrh je již zrealizovaný.
více
9. Mobilní skatepark
Nejbližší skatepark je až na Kamenném vrchu, jinak ve městě nic podobného není. Dochází k tomu, že mladí jezdí na různých místech určených pro pěší, např. na schodištích.
více