4. Vylepšení autobusáku v Chomutově

Snahou projektu je zlepšení prostředí autobusového nádraží v Chomutově pro cestující. Již se odstranilo zábradlí směrem k hraně nástupiště, které neumožňovalo autobusům otevírat zadní dveře a zavazadlový prostor. Dále půjde např. o doplnění mobiliáře a zeleně (květin, suchomilných rostlin), která v tomto prostoru chybí úplně.

Předpokládané náklady: 600 tis. Kč