Oprava obvodové zdi hřbitova v Beethovenově ulici

Obvodová zeď je v dezolátním stavu, svým rozsahem a významem pietního místa by zasluhovala opravu. Současný vzhled působí negativně nejen na návštěvníky hřbitova, ale i na obyvatele přilehlých lokalit.

Předkladatel návrhu: Tomáš Binter

Předpokládané náklady: 600.000 Kč

kontrolní checklist návrh č. 51

Realizace návrhu:

Po několika schůzkách s navrhovatelem a se správcem hřbitova na místě, kdy se zvažovala i možnost postupné zbourání staré zdi a postavení nové, jsme nechali prověřit vlhkost zdi sondou. Výsledky sanační zprávy jasně určily stupeň vlhkosti a zasolení hřbitovní zdi, která je mezi nízkým a středním zatížením.

Stávající stav hřbitovní zdi je tedy zapříčiněn nevhodně zvolenými materiály pro omítku, které tzv. „nedýchají“. Takže jsme se po dohodě s odborníky rozhodli opravit zeď postupně směrem od obřadní síně metodou lehké sanace, která by zeď měla opravit na delší dobu.

Postup prací, se kterými se začne na jaře:

  1. otlučení a odstranění veškerých nesoudržných vrstev omítky, dočištění ocelovými kartáči;
  2. sanace podkladu;
  3. oprava omítek – sanační jádrová omítka;
  4. povrchová úprava – fasádní nátěr omítnutých ploch;
  5. v místech, kde k opravovaným plochám hřbitovní zdi přiléhají plochy komunikací nebo okapových chodníků z dlažby bude provedena úprava soklu do výše 300 mm nad upravený terén izolační stěrkou s protiplísňovým nátěrem s baktericidními účinky;
  6. ze strany od vozovky se také opraví, popř. i vymění stříšky, aby nedocházelo k zatékání vody ze shora do zdi.

Fotografie z průběhu stavebních prací:

Aktualizace srpen 2018: Přední část hřbitovní zdi u obřadní místnosti je hotová, odstín fasádní byl vybrán podle barvy fasády obřadní místnosti po domluvě se správcem hřbitova, panem Drexlerem. Oprava hřbitovní zdi bude pokračovat dál od rohu, kde je květinářství, podél autobusové zastávky a dále. Opraví se jen takový úsek zdi, na který budou finance. Práce provedla firma L. A. INTERIÉR s.r.o..