Rozkvetlý městský park

Městský park potřebuje celkovou obnovu a to i obnovu zeleně.

V místě hlavního vchodu do parku od Komerční banky navrhujeme zcela zrušit „zvýšený betonový záhon“ a místo něj zasadit do prostoru jeden strom a kolem něj umístit kulatou lavičku obepínající kmen stromu či osadit lavičky po obvodu vzniklého náměstí. Tím vznikne místo setkání i odpočinku a také reprezentativní vstup do parku. Okolí tohoto nově vzniklého místa by mělo být osázeno záhony s trvalkovou výsadbou kvetoucí od jara do podzimu.

Na vybraných místech u vchodu do parku navrhujeme vysázet jarní cibuloviny – narcisy, krokusy.

Pozn. projektového týmu: Do prostoru zvýšeného betonového záhonu z palisád na začátku parku směrem od Komerční banky nelze, z důvodu situování podzemních inženýrských sítí, vysadit vzrostlý strom. Současný záhon obestavěný palisádami by bylo možné snížit do úrovně terénu (odstraněním palisád) a pozměnit druhovou skladbu keřů či květin, v dotčeném prostoru by následně bylo možné umístit lavičky. Teoretické umístění menšího stromku by bylo možné pouze na základě přesného vytyčení inženýrských sítí, tak aby byl stromek situován mimo jejich ochranná pásma.

Předkladatel návrhu: Tereza Dvořáková

Předpokládané náklady: 600.000 Kč

kontrolní checklist návrh č. 61

Realizace návrhu

U návrhů Rozkvetlý městský park a Obnova květinových hodin jsme po dohodě s krajinářskou architektkou a navrhovatelkami rozhodly o spojení realizace obou návrhů, kdy květinové hodiny vzniknou v prostoru palisád u Hotelu 99. Vstup do parku z centra se stane reprezentativnější a rozkvetlejší.

Studii a projektovou dokumentaci květinových hodin zpracoval Ing. arch. Kamil Bílý. Samotná výsadba byla řešená s odbornou firmou STUDENÝ s.r.o.. Prostor palisádového ostrůvku byl rozčleněn čedičovými sloupky. Na jaře a na podzim se do těchto prostor sází nová výsadba květin. Hodinový strojek je ukryt ve skruži uprostřed ciferníku. Hodinový strojek dodala firma Elektročas s.r.o., která realizovala i květinové hodiny v Poděbradech. Kamenné římské číslice jsou ze žuly, ručičky z kovu.