Upravení okolí fontány v městském parku

Městský park je oblíbeným a důležitým místem v centru města, kde by lidé měli mít možnost posedět v klidném a příjemném prostředí. Některé části parku tomu odpovídají, ale některé bohužel vůbec.

Okolí betonové fontány je plné odpadků, nedopalků, rozbitého skla… nepořádek je tam obrovský. A široko daleko žádný odpadkový koš. Kromě vandalů do téhle části parku skoro nikdo nechodí, a to je škoda. Za mého dětství jsme sem chodili skákat panáka skoro každý den. I tahle část parku by si zasloužila pozornost.

Prvním krokem je umístění několika odpadkových košů, úprava posezení, revitalizace záhonků.

Předkladatel návrhu: Markéta Fridrichová

Předpokládané náklady: 100.000 Kč

kontrolní checklist návrh č. 57

 

Realizace návrhu:

Upravení okolí fontány v parku přineslo oživení prostoru v parku u bývalé fontány. Šachovnice byla už hodně zničená, vyměnilo se tedy betonového podloží a položila se nová dlažba. U laviček se pořídily nové dřevěné hranoly, opravily se betonové části laviček a zíďka kolem. Žulové desky stolečků a jedna židlička byly nahrazeny novými, protože ty původní  byly už hodně popraskané nebo ulomené. Na deskách žulových stolečků byly vypískovány hry: člověče, nezlob se; mlýny a šachy/dáma v barevném provedení. Celý prostor se vyčistil a prosvětlil vykácením části keřů. Zakoupily se hrací kameny na dámu a velké šachové figurky. Vše je možné si zapůjčit  na vratnou zálohu v kavárně s dětskou herničkou Drmalka (dříve zde bývalo rodinné centrum Rozmarýn)  s otevírací dobou Po-Pá 9:00-18:00 a So-Ne 14:00-18:00. Práce provedla pracovní skupina města pod vedením Petra Bláhy, Technické služby města Chomutova pod panem Ing. Szabó a panem Ing. Voborníkem a kamenné práce dodala firma KAPPA z Chomutova.

Podívejte se na fotografie z průběhu revitalizace: