Zábradlí pro bezpečí dětí na lávce přes přivaděč v Děvínské ulici

 

Předmětem návrhu je doplnění vodorovných a svislých příček zábradlí v již zmíněném místě z důvodu větší bezpečnosti malých dětí.

V ulici Děvínská je přes Podkrušnohorský přivaděč zábradlí, které má pouze 2 tyče s velkým prostorem mezi nimi. Děti, které ještě nedorostly k té vyšší tyči (ve věku 2-3 let) mohou velmi lehce přes zábradlí přepadnout. Nižší tyč je pouze do výšky 20 – 30 cm a ta ničemu nezabrání.

 

Předkladatel návrhu: Pavlína Buršová

Předpokládané náklady: 50.000 Kč

kontrolní checklist návrh č. 62

Realizace návrhu

Již během letních prázdnin se opravilo zábradlí na lávce přes Podkrušnohorský přivaděč v ulici Děvínská. Práce byly provedeny pracovní skupinou města pod vedením Petra Bláhy. Navrhovatelka paní Buršová je s novou podobou zábradlí spokojena: „Zábradlí mělo pouze dvě tyče s velkým prostorem mezi nimi a malé děti mohly velmi lehce přes zábradlí přepadnout. Proto jsem navrhla doplnit vodorovné a svislé příčky zábradlí. Nové zábradlí se mi líbí a už se nebudu bát chodit přes tuto lávku s dětmi.“