Oprava psího útulku

 

„Společně tvoříme Chomutov“, tak zní název projektu, díky kterému se my občané můžeme podílet na zlepšení města. Velice ráda bych Vám prostřednictvím tohoto dokumentu představila svůj návrh, ve kterém se zaměřuji na problematiku psího útulku.

Od roku 1997, kdy byl útulek založen, nebyly provedeny žádné razantní opravy kotců (venkovní i vnitřní části). Je nutná oprava betonové podlahy, která je v havarijním stavu. V podlaze jsou veliké praskliny a díry, kvůli kterým by pejsci mohli přijít k úrazu.

Psí kotce shledávám za největší problém, který by měl být vyřešen, aby se pejskům dostalo adekvátních podmínek pro žití v útulku, než se pro ně najde vhodný majitel. V návrhu se proto nejvíce zaměřuji na jejich opravu, jelikož pejsci zde tráví denně nejvíce času. Detailnější popis všech závad jsem zhotovila v níže přiloženém dokumentu s fotografiemi.

Závěrem bych už jen chtěla říci, že bez Vaší podpory nebude možné tento návrh zrealizovat. Proto bych Vás velice ráda poprosila, kdybyste si na dokument našli chvilku času, pozorně si ho celý přečetli a sami posoudili vážnost zmiňovaných problémů. Dle Vašeho následného pozitivního vyhodnocení, bych Vám byla vděčná za Váš kladný hlas k návrhu.

Proveďme společně něco pro dobro pejsků bez domova, nebuďme lhostejní.

 

Předkladatel návrhu: Eliška Štefanová

Předpokládané náklady: 600.000 Kč

kontrolní checklist návrh č. 30

další informace k Opravě psího útulku

Realizace návrhu

Oprava psího útulku začala v druhé polovině září a do konce roku se stihly udělat čtyři kotce, ostatní se dokončí příští rok.

Opravily se betonové podlahy a zdi, vše se očistilo od plísně a natřelo penetrací. Do výšky 0,5 m mají zdi omyvatelný venkovní nátěr, aby se kotce mohly bez problému vymýt vodou z hadice a nehrozilo vniknutí vlhkosti do zdí.

Foto kotce před a po:

Aktualizace květen 2018: Stavební práce jdou pomaleji, než se předpokládalo, nelze předat celý psí útulek stavební firmě, aby to bylo, co nejrychleji hotovo. Pejsci musejí někde pobývat, takže se postupně uvolňují 3 až 5 kotců, které se opraví a až vše zaschne, můžou se tam pejsci vrátit a uvolnit další kotce. Vše probíhá v koordinaci s panem veterinářem panem MVDr. Markem Halounkem, který má pejsky v útulku na starosti.

nově se dělá drsnější povrch, aby to pejskům tak neklouzalo (i když pro údržbu kotce je to náročnější)

Aktualizace srpen 2018: Všech 26 kotců je již hotových, opravených. Někde se vyměnily podlahy celé, někde se jen opravily. Všude už se ale nově udělaly s drsnějším povrchem, který když je mokrý, neklouže psím tlapkám . Kotce byly vymalovány a zdi byly natřeny  do výšky 0,5 m od země omyvatelným venkovním nátěrem.

Podívejte se na fotografie z průběhu stavebních prací: