Odpadkové koše a lavičky podél cyklostezky od Bezručova údolí k Bandě

Podél cyklostezky, popř. cyklotrasy v úseku od Hřebíkárny až k Bandě instalovat zhruba po 500 až 750 m lavičku a odpadkový koš.

Předpokládané náklady: 200 tis. Kč

Realizace: podzim 2018 – osazení 8 ks laviček podél cyklostezky. Dokončení – jaro 2019 – osazení další lavičky k cyklostezce u zooparku pod Kaštankou (na podzim tam probíhaly stavební práce ohledně veřejného osvětlení) + ke každé lavičce byl dodán jeden odpadkový koš.

Léto 2020 – osazení další lavičky a odpadkového koše na hráz Bandy a další lavičky a koše k přivaděči na Kamenný vrch.