7. Relaxační zóna v okolí ZŠ Kadaňská

V okolí školy se každý den zdržuje velké množství dětí. Za současného stavu zde nemají možnost žádného vyžití. V blízkém okolí byla zrušena všechna dětská hřiště a byla nahrazena parkovišti.

Navrhovaná relaxační zóna u budovy školy na Kadaňské nabízí řešení, které využijí děti nejen ze ZŠ, ale také z přilehlých MŠ Alešova a Palachova ulice. Též může být využíváno maminkami s dětmi, seniory apod. každý den v týdnu.

Předpokládané náklady: 600 tis. Kč