Dětské hřiště pro malé děti na VEROS

Stávající hřiště je již hodně zastaralé a nevyhovující. Návrh na nové prvky dětského hřiště jako pískoviště, prolézačky, houpačky a další atrakce.

Předpokládané náklady: 300 tis. Kč

REALIZACE:

Požadavek města byl zde postavit  dětem herní prvky v přírodním stylu za použití dřeva třídy trvanlivosti 1-2 dle ČSN 350/2, tj. dub nebo akát. Další podmínkou bylo využití daného prostoru v areálu a množství nabídnutých prvků za danou cenu. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři společnosti, z nichž společnost DT Hnilica s.r.o. z Děčína nejlépe využila daný prostor a nabídla největší počet herních prvků. Jedná se o prvky z přirozeně křivé akátové kulatiny – piškvorky, skluzavku, balanční řetězový mostek, balanční kladinu, požární tyč, tři lezecí sítě a tři lezecí desky.