6. Rekonstrukce venkovních tribun v areálu Cihla

Cílem projektu byla rekonstrukce venkovních tribun ve sportovním areálu Cihla v Cihlářské ulici. Stávající rozpadající se tribuna byla zdemolována a provedly se nutné zemní práce ve svažitém terénu tak, aby vznikla  tribuna nová. Není zde sice již v takové délce a šířce, tribuna se zmenšila doprostřed prostoru. Termín dokončení prací byl na jaře 2023. Ze svých finančních prostředků provozovatel tribunu dovybavil sedačkami, bezpečnostním zábradlím a zpevnil si přístupový chodníček pod tribunou.

Původní stav tribuny:

Náklady z participativního rozpočtu: 600 tis. Kč

Finanční spoluúčast provozovatele: 200 tis. Kč (nad náklady z PaRo)

Navrhovatelka: Blanka Suková

Fotogalerie ze stavby: