Modernizace psího útulku

Pro lepší podmínky žití psů v útulku provést vnitřní opravy v psím útulku – vymalovat zdi a na spodní část zdiva použít omyvatelný materiál, opravit díry v podlaze a vyměnit staré těžké posuvné dveře při vstupu do kotce.

Předpokládané náklady: 600 tis. Kč

Realizace:

K 9. 9. 2019 byly práce v psím útulku dokončeny. Staré těžké posuvné dveře při vstupu do vnitřních kotců byly vyměněny za nové, opravily se podlahy ve 26 kotcích, vymalovalo se zde omyvatelným materiálem a dokonce se vyměnily  odtokové mřížky za plechy (v případě potřeby se dají vyndat a pak opět dát zpátky) a tím se snížil zápach uvnitř v psím útulku. Všechny výlezy z vnitřní části kotce do vnějšího u všech 26 kotců byly udělány nově a také se vyspravila podlaha z dlaždic v chodbě uvnitř útulku. Práce provedla firma Readysan s.r.o..