Přestupák a taky park

Cílem projektu je vytvořit kvalitní odpočinkovou zónu pro čekající na autobus a přiblížit pohled na řeku na zastávce Palackého. V místě teče řeka hlubokým korytem. Nad ní stojí lidé čekající na autobus. Mezi řekou a lidmi jsou čtyři druhy zábradlí, stříhané plochy keřů a schody k vodě. Navrhujeme, aby se místo proměnilo na skutečnou odpočinkovou zónu a příjemné místo k čekání na autobus či trolejbus. Zcela bychom zrušili zábradlí od chodníku k zeleni.

Pozn. projektového týmu – Bude nutno zvýšit stávající plot před zdí koryta řeky z důvodu bezpečnosti, norma udává min. výšku plotu 1,1 m. Plot by se postavil stejný kovaný, jako je na protilehlém břehu Chomutovky.

Předmětem návrhu by tedy bylo zbourání zděného plotu u chodníku, plechového plotu za zastávkou Palackého, nízkého kovového zeleného plotu u řeky, postavení nového kovaného plotu podél zdi koryta řeky, sadové úpravy a mobiliář.

Z místa by se tak mohl stát malý parčík se stromy, s cestičkami a s výhledem na řeku.

 

Předkladatel návrhu: Tereza Dvořáková

Předpokládané náklady: 600.000 Kč

kontrolní checklist návrh č. 44

44 příloha 1

44 příloha 2

Realizace návrhu:

Projekt je v přípravné fázi. Všechny plochy, kterých se bude proměna týkat, byly zaměřeny.

Projekt bude realizován v příštích letech. Jedná se o složitější projekt, který si zaslouží delší plánování.

Návrh na první pohled působil jednoduše, ale existence sítí a pravidel souvisejících s péčí o koryto řeky úvahy investora trochu zkomplikovala, ale věříme, že se v roce 2021 podaří tento prostor konečně zkulturnit a zpřístupnit.