1. Oživení prostoru kolem fontány v parku

Cílem návrhu je zkulturnit prostor kolem brutalistní kašny v městském parku do reprezentativního stavu. Prostor fontány se vyčistil, skelet fontány se opravil a řeší se přívod elektřiny a vody.

Těleso fontány se nasvítí scénickými světly. Do žulového prostoru skákacího panáka vedle fontány se osadí malé mlhoviště, které bude v provozu jen v letních měsících. Husté okolní křoviny směrem do Zborovské ulice a směrem k Mostecké ulici se na jaře odstraní, aby bylo místo z každého směru dobře viditelné. Do některých záhonů kolem fontány se vysadí květiny a trvalky.

 

Předpokládané náklady: 600 tis. Kč