2. Propojení stezky z Březenecké k zooparku

Cílem je vybudovat cestu a propojení stezky podél železniční trati v jihozápadním cípu zooparku. V současnosti je podél plotu zooparku lidmi vychozená cestička, protože se jedná o významné zkrácení cesty ze sídliště, jak k zooparku, tak i k jezeru.

Jedná se o velice logické propojení velkého sídliště s nejcennějšími atrakcemi města, které jsou odříznuty silnicí č. 13 a tratí a tímto se více zpřístupní. Tím vznikne turisticky velice příjemná alternativa ke stávajícímu chodníku vedoucího podél silnice přes křižovatku Moravská-Cihlářská a vedoucího pod třemi viadukty. Stezka má mnohem příjemnější profil trasy, je ve stínu stromů a je klidnější. Mohou ji využívat cyklisté mířící ze sídliště na cyklostezku, návštěvníci zooparku, návštěvníci jezera a v neposlední řadě chodci či maminky s kočárky, kterým se uzavře výletní okruh cyklostezky podél silnice 13 a podél celého zooparku.

Předpokládané náklady: 600 tis. Kč