Vybudování dětského hřiště v Klicperově ulici

Vybudování nového hřiště v zeleném pásu v Klicperově ulici vedle tenisového kurtu.

V lokalitě Matěje Kopeckého, Komenského a Průhon tato infrastruktura zcela chybí (pozn. nefunkční staré hřiště v sídlišti navíc ustupuje projektu města na výstavbu parkoviště).

Hřiště je koncipované pro malé děti do cca 12 let. Jako vhodné se jeví využití stávající zeleně, která poskytne v letních dnech částečný stín.

Hřiště by měl tvořit jeden centrální polyfunkční prvek, doplněný pískovištěm a dalšími menšími prvky a standardním mobiliářem. Vytvořením hřiště dojde ke smysluplnému využití poměrně zanedbaného pozemku, který navíc zůstane v kategorii městské zeleně, která bude aktivně sloužit obyvatelům této lokality.

Ruchově by hřiště nemělo vadit více než tenisový kurt, přičemž lze předpokládat, že ve večerních hodinách bude hřiště prázdné a klidné jako např. podobné hřiště v Podhorské ulici. Hřiště navíc sousedí se zahradami a areálem bývalého učiliště/školy, čímž by nemělo vadit svému okolí.

Součástí hřiště by mělo být i oplocení. Výhodou je, že plot (ochrana již ze 3 stran existuje), čímž lze doplnit pouze uliční stranu za živými ploty, nějakým nízkým uzavíratelným plůtkem, aby se zabránilo volnému vstupu zvířat.

 

Předkladatel návrhu: Martina Marešová

Předpokládané náklady: 500.000 Kč

kontrolní-checklist-návrh-č.-59.docx