Hřiště s umělým povrchem a mantinely na Dechtochemu

 

Vybudování ohraženého hřiště mantinely pro minikopanou a hokej s míčkem.

V současné době děti a mládež se snaží využívat prostory, pro uvedené sporty, v těsné blízkosti domů nebo prostorů průchodů u vchodů do domů. V obou případech jde o nevhodné prostory pro uvedenou činnost (střety s obyvateli sídliště, nebezpečí poškozování částí domu).

Na uvedeném místě je již vybudováno a využíváno dětské hřiště.  Případné vybudování požadovaného hřiště v jeho těsné blízkosti by pomohlo vyřešit sportovní aktivity dětí a mládeže našeho areálu.

Pozn. projektového týmu: jediný vhodný prostor pro takové hřiště jsme po dohodě s navrhovatelem našli v místech, kde nyní stojí jeden herní prvek – dřevěná prolézačka pro ručkování určená pro starší děti – ten by byl přemístěn o kousek dále a na tomto prostoru by se postavilo hřiště s umělým povrchem a mantinely o velikosti 8 x 12 m.

Předkladatel návrhu: Milan Pešina

Předpokládané náklady: 600.000 Kč

kontrolní checklist návrh č. 36