Proměna dvora Husovo nám. 38

Pracuji v komunitní službě Klub Esprit pro osoby s duševním onemocněním.

Budova (Husovo náměstí 38 – dvůr, budova bývalé ČVUT, nyní zde sídlí pobočka Úřadu práce, Klub Esprit pro osoby s duševním onemocněním, dobrovolnické centrum ADRA Chomutov, registrované sociální služby zapsaného spolku Masopust a Křesťanské centrum pro rodinu Horizont) je bezbariérová a poskytuje všem uvedeným organizacím důstojné prostory pro jejich přínosnou činnost. Přístup je pouze přes dvůr – cca 400m2, který je velmi nevzhledný a pustý.

Podávaný projekt má za cíl zatraktivnit dvůr tak, aby neplnil pouze funkci parkovacího místa, ale nabídl i možnost posezení a stal se důstojným prostorem souvisejícím s aktivitami probíhajícími v budově. Domnívám se, že současný stav je nevyhovující a jsem přesvědčena o tom, že navrhovaná proměna bude vítána nejen klienty ÚP a uživateli služeb zde sídlících organizací, ale i návštěvníky z řad veřejnosti. Proměněný dvůr se může stát jedním z míst pro konání akcí pro veřejnost. Ty již v omezeném množství probíhají – např. akce pro rodiny s dětmi ve spolupráci s RC Rozmarýn, Akce všech organizací Co se děje v druhém patře? (letos bude 2. ročník), apod.

Nezanedbatelným přínosem je proměna i z hlediska estetického, dvůr je situován naproti sportovní hale, kam zavítá množství mimochomutovských návštěvníků. Opravený dvůr a přístupová brána budou vizitkou dobré péče Chomutova o svůj majetek.

Navrhujeme konkrétně opravit zem dvora zámkovou dlažbou (povrch je mírně snížený oproti okolnímu povrchu, takže je možno dlažbu položit a tím povrch zvýšit) a umístit do aktuálně nevzhledného rohu dvora posezení pro akce i další návštěvníky organizací.

Pozn. projektového týmu: Za tento rozpočet je možno opravit povrch dvora, případně přístřešek. Malá část dvora není na pozemku města, opravit je tedy možné 316 m2 dvora.

 

Předkladatel návrhu: Mgr. Jana Matoušková

Předpokládané náklady: 600.000 Kč

kontrolní checklist návrh č. 55