Lavičky-park/cyklostezka Březenecká

Předkládám návrh jménem Společenství vlastníků jednotek ul. Stavbařská, čp. 4527-4530 v Chomutově na základě žádosti starších obyvatel výše zmíněné lokality. Mezi ulicí Stavbařská a Kundratická začíná park, kde je pěší zóna a též cyklostezka. Park pokračuje přes ulicí Dřínovská až k ulici Kyjická. Po celé délce parku určené pro chodce není žádná lavička, která by sloužila k odpočinku, což představuje problém především pro starší spoluobčany, kteří během procházky potřebují i odpočinek. Náš návrh tedy spočívá ve výstavbě alespoň 2 laviček po celé délce parku. Jistě by posloužili nejen starším ročníkům, ale také například maminkám s dětmi i dalším kolemjdoucím.

Předkladatel návrhu: Milada Krobová, paní Žižková

Předpokládané náklady: 40.000 Kč

příloha č. 31

kontrolní checklist návrh č. 31