Pěší zóna u kostela sv. Kateřiny

 

Na náměstíčku je nyní parkoviště pro auta za kostelem sv. Kateřiny.

V oblasti jsou vyhrazená parkovací místa, která ale mnozí lidé nerespektují a parkují po celém náměstí. Chodcům je tak znepříjemněn průchod mezi náměstím a následnými zelenými pásy kolem řeky. Navrhujeme, aby se náměstí stalo pěší zónou.

Vznikl by tak prostor pro pěší, který by mohl být vymezen například vkusnými nízkými květináči s trvalkovou výsadbou. Doprostřed takto vytvořeného prostoru navrhujeme vyvýšený (vkusný) květináč (např. dubový) se stromem, kolem kterého by mohla být umístěna kulatá dřevěná lavice. Vznikne tak nejen malá pěší zóna, ale také místo k odpočinku a setkání.

Pozn. projektového týmu: Původní návrh byl s částečným zachováním parkovacích míst (podél banky ČSOB). Městu se ale nevyplatí mít v provozu drahý automat pro parkování, když tam nebude zachováno alespoň 8 míst pro parkování. Proto projektový tým navrhl předkladateli upravit návrh na úplný zákaz aut – parkovací automat by se mohl přesunout jinam, dostatek míst pro parkování je v této lokalitě na nevyužívaném parkovišti v ulici U městských mlýnů.

Jsme takového názoru, že by zdejší zeleň měla být spíše mobilní (květináče, mísy s květinami) než stálá (výsadba stromu) i s ohledem na vydláždění celého náměstíčka dlažebními kostkami.

 

Předkladatel návrhu: Tereza Dvořáková

Předpokládané náklady: 100.000 Kč

příloha c43 1

příloha c43 2

příloha c43 3

kontrolní checklist návrh č. 43