Přechod pro chodce na Březenecké k Penny

Z bezpečnostních důvodů vytvořit přechod pro chodce na Březenecké u ZŠ Harmonie k Penny. Je zde velký pohyb dětí, zaměstnanců školy a ostatních obyvatel sídliště.

Komunikace v ulici Pod Strážištěm v místech parkoviště u Penny a parkoviště u zadní části ZŠ Harmonie.

 

Předkladatel návrhu: Ilona Guskeová

Předpokládané náklady: 150.000 Kč

kontrolní checklist návrh č. 20

příloha 4