Přímořské zátiší v parku

Vybudování fregaty se stěžni a závěsnými koši v parku za Rozmarýnem, v prostoru zbořeniště šaten na starém fotbalovém stadionu.

Přímořské zátiší rozšíří vyžití v Městském parku, jak už pro teenagery, tak pro dospěláky na procházce. Uvidí park z jiné perspektivy a budou mít možnost vrátit se do dětských let. Půjde i o velice zajímavou dominantu, která by se mohla v budoucnu stát dalším turistickým cílem města Chomutova. Očekáváme, že se zvedne návštěvnost této části parku a zasáhne i jiné cílové skupiny než doposud. Zároveň tematicky zapadá do již stávající myšlenky ze Sympozia „ Od jezera k moři“. Důraz klademe na bezpečnost fregaty a její vzhled, z důvodu nenásilného začlenění do přírody parku. Počítáme jak s odpočinkovými vyhlídkovými zónami pro dospělé, tak s domky pro větší děti, které aktuálně hledají adrenalinové vyžití na střechách rozpadlých budov a starých zídkách.

Část parku u RC Rozmarýn je momentálně strategická, vzhledem k neustálému pohybu veřejnosti a blízkému sociálnímu zázemí.

Prvotním záměrem bylo využít stromy v parku, ovšem po veřejném projednání tohoto záměru jsme z myšlenky využít stromy upustili. Po odhadu nastala možnost, že by se celkové náklady mohly vyšplhat nad požadovaných 600 000 Kč, proto jsme se rozhodli projekt rozdělit do více etap. V 1. etapě by se postavila část fregaty, která by již mohla být využívaná veřejností a v dalších letech by se postupně rozšiřovala až do finální myšlenky (skicy) v příloze.

 

Předkladatel návrhu: Lucie Hlivková

Předpokládané náklady: 600.000 Kč

kontrolní checklist návrh č. 58