Výsledky hlasování 2023

Celkem se hlasování o nových návrzích participativního rozpočtu zúčastnilo 2.169 respondentů, kteří udělili dohromady 12.256 hlasů!

Nejvíce hlasovalo žen, 60% a nejvíce respondentů bylo ve věku 35 – 44 let. Do stanovené alokace 5 miliónů korun se vešlo 9 projektů:

Oživení prostoru kolem fontány v parku, Propojení turistických stezek z Březenecké k zooparku, Lavičky pro Chomutov, Vylepšení autobusáku v Chomutově, Venkovní stoly pro ping-pong v areálu Domovinka, Navrácení dvou soch na budovu městského divadla, Relaxační zóna v okolí ZŠ Kadaňská, Zpevnění vychozené cesty u ZŠ Heyrovského a Mobilní skatepark.

Návrhy splňující minimální počet hlasů (50 po odečtení mínusových hlasů), které se nevešly do částky 5 miliónů korun, budou vedeny jako projektové záměry pod čarou a v případě úspory z realizace vybraných akcí zařazeny k realizaci dodatečně.

Zde je celý přehled výsledků hlasování se všemi kladnými a zápornými hlasy u každého návrhu: Výsledky hlasování 2023_s finančními náklady