O 18 nových návrzích se hlasuje od 2. do 16. května

 

Z třiceti jedna došlých návrhů bylo osmnáct návrhů posouzeno jako realizovatelných a postupují do hlasování. Hlasovat se bude stejně jako v předchozích ročnících – online, kladnými i zápornými hlasy, po dobu dvou týdnů – od 2. do 16. května 2023.

Hlasující má možnost udělit mezi 18 návrhů až 6 kladných hlasů a až 3 záporné hlasy, nemusí rozdat všechny! Každý může hlasovat jednou. Jednomu návrhu lze udělit jen jeden hlas, ať už kladný nebo záporný. Oba hlasy mají stejnou váhu, ale záporných je méně a lze je uplatnit až po užití hlasů kladných.

 

Informace, které zadáte, jsou anonymní.

Hlasování je určené pro všechny osoby, které bydlí, pracují nebo dlouhodobě využívají veřejná prostranství na území města Chomutova.

Po sečtení všech plusových a všech mínusových hlasů u každého návrhu budou návrhy seřazeny od nejvyššího po nejnižší počet získaných hlasů, přičemž do realizace budou vybrány záměry s minimálním počtem 50 hlasů až do vyčerpání stanovené alokace 5 mil. Kč.

V případě, že dva návrhy obdrží stejný počet hlasů a součet jejich celkových nákladů bude přesahovat max. částku, bude k realizaci vybrán takový projekt, který bude mít méně záporných hlasů.

Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stanou součástí investic realizovaných statutárním městem Chomutov, které bude zodpovědné za jejich realizaci.

Zde je přehled všech návrhů, o kterých můžete hlasovat a rozhodnout, které se za stanovených 5 miliónů korun zrealizují:

1. Osvěžení vodní mlhou v letních vedrech – Zřídit veřejné vodní mlhoviště na Štefánikově náměstí – u cyklostezky u ulice Blatenská. Vedle mlhoviště instalovat i stání pro jízdní kola, herní prvky pro malé děti a lavičky. Součástí záměru je instalace informační tabule o bývalé železniční trati a zastávce, včetně dobových fotografií. Mlhoviště bude nastavené na šetrné hospodaření s vodou a bude v provozu jen v letních měsících.

Náklady: 600 tis. Kč

Navrhovatel: Lubomír Váně

 

2. Sluneční hodiny – Umístit do starého dvora mezi ulicemi Palackého a Riegrova plastiku slunečních hodin s příjemným posezením.

Náklady: 250 tis. Kč

Navrhovatel: Petr Šnýdr

 

 3. Vydláždění vychozené cesty od soudu k Revoluční ulici – Cílem tohoto návrhu je vydláždit vychozenou cestu navazující na přechod u nově vybudované křižovatky u Okresního soudu směrem k Revoluční ulici a celkově zkrášlit tento prostor.

Náklady: 600 tis. Kč

Navrhovatelka: Jana Říhová

 

4. Zpevnění vychozené cesty u ZŠ Heyrovského – Cílem tohoto návrhu je zpevnit z velkoformátové dlažby vychozený spojovací chodník podél budovy základní školy Heyrovského.

Náklady: 50 tis. Kč

Navrhovatelka: Martina Pecová

 

5. Venkovní stoly pro ping-pong v areálu Domovinka – Přidat do volnočasového areálu Domovinka dva venkovní stoly pro ping-pong.

Náklady: 400 tis. Kč

Navrhovatel: Jan Kdolský

 

6. Navrácení dvou soch na budovu městského divadla – Město Chomutov se může pyšnit neorenesanční budovou divadla uvedeného do provozu v roce 1905. Cílem projektu je vytvořit repliky dvou soch z portálu střechy divadla a přiblížit tak obyvatelům města původní vzhled budovy. Sochy byly při demontování v roce 1988 poškozeny a do dnešních dnů se již nedochovaly. Jednalo se o sochy múz, konkrétně Polyhymnia, Thalia, Terpsichore a Melpomene.

Náklady: 600 tis. Kč

Navrhovatel: Martin Kosina

 

7. Oživení prostoru kolem fontány v parku – Mým návrhem je zkulturnit prostor kolem brutalistní kašny v městském parku do reprezentativního stavu. Cílem tedy není zprovoznit kašnu jako vodní prvek – ten má být v příštích letech postaven na místě bývalého fotbalového stadionu. Fontána by se vyčistila a celý prostor oživil pár jednoduchými prvky, které se dají při revitalizaci parku demontovat a použít znovu na jiném místě. Nejkrajnější záhon kolem fontány by se také mohl osadit květinami.

Náklady: 600 tis. Kč

Navrhovatel: Martin Kosina

 

8. Mobilní skatepark – Nejbližší skatepark je až na Kamenném vrchu, jinak ve městě nic podobného není. Dochází k tomu, že mladí jezdí na různých místech určených pro pěší, např. na schodištích. Zakoupením mobilní rampy pro skateboarding a umístěním na zpevněnou asfaltovou plochu k in-line dráze na Zadních Vinohradech může vzniknout prostor pro vyžití mladých ve sportu, který je „in“ již přes 60 let. Mobilní rampy se v případě potřeby dají přesunout na jiné místo.

Náklady: 600 tis. Kč

Navrhovatel: Michal Dorinský

 

9. Lavičky pro Chomutov – V některých částech Chomutova chybí lavičky. Občané si stěžují, že si nemají, kde sednout. Lavičky by měly být převážně pro naše seniory, kteří si potřebují při chůzi odpočinout nebo když si chtějí popovídat při venčení pejska. Vybudovat by se měly tzv. anti-homeless lavičky. Jsou koncipované tak, aby na nich nemohli spát bezdomovci a zároveň nemají opěrátko, na kterém někteří rádi sedí. Lavička na obrázku je ilustrativní.

Náklady: 400 tis. Kč

Navrhovatel: Petr Troníček

 

10. Vylepšení autobusáku v Chomutově – Cílem projektu je zlepšení prostředí autobusového nádraží v Chomutově pro cestující. Konkrétně jde o prověření osvětlenosti prostoru v nočních hodinách, dále odstranění zábradlí směrem k hraně nástupiště, které neumožňuje autobusům otevírat zadní dveře a zavazadlový prostor a doplnění zeleně (květin, suchomilných rostlin), která v tomto prostoru chybí úplně.

Náklady: 600 tis. Kč

Navrhovatel: Martin Kosina

 

11. Chodník u školy Hornická – Zpevnit vyšlapanou cestu mezi ulicemi Bezručova a Hornická, kudy chodí hodně dětí do základní školy Hornická, ale také mnoho ostatních lidí. Cesta navazuje na přechod pro chodce.

Náklady: 600 tis. Kč

Navrhovatel: Jan Krajíček

 

12. Hřiště s prvky pro nejmenší Matěje Kopeckého – Na ploše mezi domy Matěje Kopeckého vybudovat prostor pro nejmenší 0-3 roky – houpačky s opěradly a pevnými sedátky pro děti, které se samy na houpačce neudrží, malé průlezky, tunel a jiné prvky, které mohou bezpečně využít i děti kolem jednoho roku. Tyto prvky jsou důležité nejen pro motorický vývoj, ale i pro socializaci dětí již od raného věku. Dříve zde bývalo dětské hřiště, které bylo ale zrušeno kvůli přidání parkovacích míst, nicméně plocha je stále dostatečně velká. V okolí je hřiště v ulici Krušnohorská a areál Domovinka, ale všechny hrací prvky jsou již pro větší děti.

Náklady: 600 tis. Kč

Navrhovatelka: Kristýna Hagen

 

13. Přístřešek u pošty Chomutov 3 – Po změně provozní doby pošty Chomutov 3 dochází před poštou k hromadění občanů čekajících na otevření pošty. V případě nepříznivého počasí není v dosahu žádný úkryt. Proto je navrženo vybudování přístřešku v podobě autobusové zastávky. Vzhledem k tomu, že bezprostředně před poštou probíhá energokanál, je umístění přístřešku navrhováno před „Armáďákem“ na parcele 181/1 k.ú. Chomutov II, která je ve vlastnictví města. Přístřešek tak budou moci využívat i cestující MHD. V místě jsou inženýrské sítě, umístění přístřešku a typ přístřešku bude zvolen dle skutečného vytýčení sítí.

Náklady: 400 tis. Kč

Navrhovatel: Ladislav Drlý

 

14. Busta významného rodáka F. J. Gerstnera v centru Chomutova – František Josef Gerstner byl významným rodákem města Chomutova, rodákem č. 1. Byl to významný matematik, fyzik a inženýr. Roku 1806 založil Královské české stavovské technické učiliště v Praze, předchůdce dnešního Českého vysokého učení technického. Navrhl výstavbu koněspřežné dráhy z Českých Budějovic do Lince. I když je jeho busta u střední průmyslové školy ve Školní ulici, zasloužil by si být více na očích – v centru města Chomutova, tak aby o něm věděli nejen turisti, ale i místní obyvatelé. Navrhujeme místo pod arkádami knihovny. F. J. Gerstner byl žákem chomutovského gymnázia, které v době jeho studií sídlilo v jezuitském areálu, v dnešní knihovně a muzeu. Proto navrhujeme toto umístění, které připomene jeho studentská léta v Chomutově.

Náklady: 180 tis. Kč

Navrhovatel: Jan Kadlec

 

15. Relaxační zóna v okolí ZŠ Kadaňská – V okolí školy se každý den zdržuje velké množství dětí. Za současného stavu zde nemají možnost žádného vyžití. V blízkém okolí byla zrušena všechna dětská hřiště a byla nahrazena parkovišti. Námi navrhované řešení využijí děti nejen ze ZŠ, ale také z přilehlých MŠ Alešova a Palachova ulice. Též může být využíváno maminkami s dětmi, seniory apod. každý den v týdnu. V současné době zde děti posedávají na zablácených plochách a rozbitých betonových kanálech. Po realizaci našeho návrhu by zde mohla vzniknout krásná relaxační zóna.

Náklady: 600 tis. Kč

Navrhovatelka: Ilona Zahálková

 

16. Přidání houpaček a dalších prvků na dětské hřiště Březenecká I – Přidat na stávající dětské hřiště Březenecká I celokovovou houpačku s vícero pozicemi a další herní prvky. V současnosti je hřiště velice skromně vybaveno, je zde pouze jedna klouzačka a pískoviště. Houpačky na tomto sídlišti chybí, nejbližší jsou až na ČEZ hřišti 700 metrů daleko na Březenecké II. Rozšířením o více prvků se toto hřiště stane atraktivnějším jak pro děti, tak i pro maminky, pro které by to znamenalo, že dítě se na hřišti dokáže déle zabavit bezpečnou zábavou.

Náklady: 600 tis. Kč

Navrhovatel: Jiří Štěno

 

17. Propojení turistických stezek z Březenecké k zooparku Vybudovat cestu a propojení stezky podél železniční trati v jihozápadním cípu zooparku. V současnosti je podél plotu zooparku lidmi vychozená cestička, protože se jedná o významné zkrácení cesty ze sídliště jak k zooparku, tak i k jezeru. Cesta je ale úzká a večer nebezpečná, protože je prostor omezený plotem zooparku a strmým srázem k železniční trati. Jedná se o velice logické propojení velikého sídliště s nejcennějšími atrakcemi města, které jsou odříznuty silnicí č.13 a tratí a tímto se více zpřístupní. Vznikla by tím turisticky velice příjemná alternativa ke stávajícímu chodníku vedoucího podél silnice přes křižovatku Moravská-Cihlářská a vedoucího pod třemi viadukty. Stezka má mnohem příjemnější profil trasy, je ve stínu stromů a je klidnější. Využívali by ji cyklisté mířící ze sídliště na cyklostezku, návštěvníci zooparku, návštěvníci jezera a v neposlední řadě chodci či maminky s kočárky, kterým se uzavře výletní okruh cyklostezky podél silnice 13 a podél celého zooparku.

Náklady: 600 tis. Kč

Navrhovatel: Jiří Štěno

 

18. Psí hřiště s herními prvky v ul. Klicperova – Vybudovat veřejné oplocené hřiště, kde by bylo možné psy venčit, trénovat a socializovat. K nápadu mě vedla skutečnost, že sama jsem majitelkou psa a při každodenních procházkách postrádám prostor, kde bych si s ním mohla hrát tak, abych neohrožovala či neobtěžovala okolí a zároveň neporušovala městskou vyhlášku o pohybu psů na veřejném prostranství. Umístění hřiště v lokalitě Pod Černým vrchem je v příhodné docházkové vzdálenosti pro mnoho z nás, chovatelů. Herní prvky a překážky motivují psa i jeho chovatele ke hře, cvičení a tréninku poslušnosti. Navrhuji do prostoru hřiště umístit 10 ks herních prvků, lavičky, odpadkové koše, psí pisoáry a informační tabuli s provozním řádem hřiště. V současné době je část travnatého pozemku vedle tenisového kurtu dlouhodobě nevyužívaná a vybudováním psího hřiště by došlo k jeho smysluplnému využití.

Náklady: 600 tis. Kč

Navrhovatelka: Barbora Beníčková