Město Chomutov šíří participaci i do škol

Město Chomutov se rozhodlo rozšířit svou nabídku participace i do škol, mezi děti, které mají často ty nejlepší nápady, vize, idee, očištěné od zažitých zkušeností, stereotypů a překážek v hlavách dospělých.

Přínosy školního participativního rozpočtu:

  • vede žáky k pochopení principů demokracie, ke kritickému myšlení nad svým okolím, k uvědomění smyslu měnit své okolí k lepšímu – nebýt lhostejný, naopak být aktivní, ptát se, zajímat se a snažit se věci, které mi vadí nebo chybí, měnit;
  • žáci si při prezentaci svého nápadu procvičí komunikační dovednosti;
  • učí se také chápat cenu peněz a hospodařit s nimi;
  • učitelé zapojí děti do prospěšné aktivity, zlepší klima a atmosféru ve třídách i v celé škole;
  • škola zjistí, co žáci chtějí a nad čím přemýšlí – posílí tím i důvěru žáků a rodičů ve vedení školy.

Každý rok se může konat participativní rozpočet na třech školách v Chomutově. Pro pilotní, první ročník školního participativního rozpočtu byly vybrány 3 základní školy zřizované městem, se kterými město již v rámci těchto aktivit v minulosti spolupracovalo a o nichž ví, že se s dětmi těmto aktivitám podporující demokratický princip na svých školách již věnují: ZŠ Písečná, ZŠ Hornická a ZŠ Kadaňská.

Odbor rozvoje a investic připravil koncept s pravidly a podmínkami projektu. Vše se ladilo s Odborem školství a řediteli vybraných tří škol.

Více informací nebo celý koncept s nastavenými pravidly tohoto nového projektu se dozvíte na nových webových stránkách pro školní participativní rozpočet, které se spouští z domény pro městský participativní rozpočet – www.naschomutov.cz.