Přihlásit návrh

Předkládat projektový návrh lze elektronicky i písemně, je to na zvážení předkladatele.

Písemná forma:
Vyplněný formulář se odevzdává na podatelně Magistrátu města Chomutova v uzavřené obálce označené nápisem „Společně tvoříme Chomutov “ na adresu:

Magistrát města Chomutova
Odbor rozvoje a investic
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

Elektronická forma:
Formulář je možné vyplnit online zde (spuštěno 2. 1. 2018) nebo je možné si ho stáhnout ve formátu Word formulář 2018 a odeslat na emailovou adresu: tvorime@naschomutov.cz.