Přihlásit návrh

Příjem návrhů občanů pro 5. ročník projektu bude spuštěn 16. ledna a bude otevřen do 26. února 2023.

————————————————————————-

Předkládat projektový návrh lze elektronicky i písemně, je to na zvážení předkladatele.

Písemná forma:
Vyplněný formulář se odevzdává na podatelně Magistrátu města Chomutova v uzavřené obálce označené nápisem „Společně tvoříme Chomutov“
na adresu:
Magistrát města Chomutova
Odbor rozvoje a investic
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

Elektronická forma:
Formulář je možné vyplnit online zde (bude spuštěno 16. 1. 2023) nebo je možné si ho stáhnout ve formátu Word formulář 2023-2024 a odeslat na emailovou adresu: tvorime@naschomutov.cz.

Pět jednoduchých kroků, jak podat návrh

  1. Dívejte se kolem sebe a nápady na zlepšení svého okolí prodiskutujte s přáteli, rodinou, sousedy, kolegy, …
  2. Zjistěte si vlastníka pozemku/budovy, které se Váš nápad týká – Pokud je vlastníkem statutární město Chomutov, můžete postupovat dále.
  3. Místo nafoťte, navrhněte nová řešení místa, návrh řešení načrtněte – inspirujte se v jiných městech.
  4. Zkuste odhadnout rozpočet návrhu – včetně přípravných prací, projektové dokumentace a prací s návrhem souvisejících. Celkový rozpočet návrhu se musí vejít do 600 tisíc Kč včetně DPH. Pokud si nebudete vědět rady s odhadem rozpočtu, nic se neděje, návrh určitě v termínu podejte. Odhadem rozpočtu se pak budeme zabývat při hodnocení návrhů.
  5. Veškeré informace sepište do formuláře a tím oficiálně návrh podáte ke zpracování.

 

Od 27. 2. do 14. 4. 2023 bude Váš návrh hodnocen odborným týmem na městě, zda splnil všechny podmínky projektu a postoupí k hlasování.