Workoutové hřiště u minigolfu

Vybudovat workoutové hřiště za minigolfem a občerstvením před vstupní bránou do kempu v areálu Kamencového jezera. U tohoto hřiště není nutná jen síla, ale je nutné přemýšlet, jak zdolat určitou překážku.

Předpokládané náklady: 600 tis. Kč