Přidání dvou soch nebo plastik na nábřeží Chomutovky

Podél nábřeží Chomutovky v centru města je ještě 9 prázdných podstavců. Návrh je přidat další dvě sochy nebo plastiky na tyto podstavce a zkulturnit tak místní prostředí.

Předpokládané náklady: 300 tis. Kč