Památní kámen majorovi Josefu Šulcovi do parčíku v ulici Majora Šulce

Mjr. Josef Šulc byl československý legionář v Rusku, důstojník místní posádky, po okupaci se zapojil do odboje proti nacistům jako člen ilegální organizace generála Kraváka. Byl nacisty popraven 8. září 1943.

Předpokládané náklady: 150 tis. Kč