Vyhlášení druhého ročníku participativního rozpočtu

Rada města Chomutova schválila druhý ročník participativního rozpočtu na rok 2018. Alokace zůstává stejná, a to 5 milionů korun. Maximální finanční limit na jeden návrh také zůstává na 600 tisíci korunách včetně DPH.

Celkový koncept a myšlenka participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov se nemění, pouze se aktualizovala pravidla na základě zkušeností z prvního ročníku.

1. Navrhovatelé budou mít delší čas na seznámení s projektem a jeho podmínkami a termíny.
2. Pro návrhy na poslední chvíli přibude veřejné projednání po skončení lhůty pro podávání návrhů.
3. Zdůrazní se možnost hlasovat v Informačním centru.
4. Vysvětlující text k hlasování se popíše více návodně (např. že hlasující nemusí rozdat všechny své kladné a záporné hlasy, které má k dispozici).
5. Vytvoření času navrhovatelům k propagaci jejich návrhů před samotným hlasováním.
6. Zpřehlední se rozdělování návrhů na nezařaditelné do participativního rozpočtu (= nesplňují investiční charakter participativního rozpočtu – pokud se jedná o aktivity neinvestičního charakteru, např. kulturní a společenské akce, jsou pro ně určené jiné programy a fondy z rozpočtu města nebo kraje) a na nepostupující návrhy k hlasování (nejsou na pozemku/v budově ve vlastnictví města, nejsou v souladu s územním plánem, nejsou realizovatelné a další).
7. Zjednodušení a zrychlení interních jednání nad hodnocením návrhů od občanů.
8. Zpřehlednění došlých návrhů na webu, kde ke každému návrhu bude k vidění celá historie: původní návrh občana, vyjádření projektového týmu a poslední verze návrhu k realizaci.

 

Předpokládaný harmonogram participativního rozpočtu 2018

 a) doba pro seznámení s projektem a termíny říjen – prosinec 2017
 b) lhůta pro podávání návrhů/konzultace 2. 1. 2018 – 16. 2. 2018
 c) veřejná projednání 2x 01-02/2018 + 1x 20. 2. 2018
 d) formální kontrola návrhů 21. 2. – 6. 4. 2018
 e) propagace návrhů navrhovateli 7. 4. – 6. 5. 2018
 f) hlasování 23. 4. – 6. 5. 2018
 g) realizace vybraných návrhů od 7. 5. 2018

 

Sbírejte nápady na proměnu svého okolí a všímejte si veřejných prostranství kolem sebe. Pokud si nebudete vědět s něčím rady, obraťte se na koordinátorku projektu.