Veřejná projednání návrhů

Přijďte nám představit Váš návrh:

17. 1.2018 od 17 hod v zastupitelském sále na radnici, náměstí 1. máje 1, Chomutov

7. 2. 2018 od 17 hod v zasedací místnosti Základní školy Zahradní 5265, Chomutov

20. 2. 2018 od 17 hod ve Středisku volného času Domeček, Jiráskova 4140, Chomutov