Veřejná projednání návrhů

Přijďte nám představit Váš návrh na jedno veřejné projednání:

neděle 14. 4. 2019 od 15 hodin v Domečku (Středisko volného času,  Jiráskova ulice 4140, Chomutov 430 03)

čtvrtek 23. 5. 2019 od 16:30 hodin v Chomutovské knihovně (Palackého 4995/85, Chomutov 430 01)

čtvrtek 6. 6. 2019 od 16:30 hodin na ZŠ Zahradní (Zahradní 5265, Chomutov 430 04)