Vaše návrhy 2019

Odhlasované návrhy 2019:

Hřiště pro školku
Upravení povrchu jednoho (většího) bývalého hřiště u Mateřské školky Písnička v sídlišti Zahradní, nastříkání dopravního hřiště pro děti a úprava okolí (zábradlí, zeleň). Náklady: 600 tis. Kč  
více
Rekonstrukce psího útulku
Pro lepší žití psů v psím útulku v Beethovenově ulici je cílem dalšího návrhu výměna starého pletiva u venkovních kotců za kari sítě, oprava a nátěr venkovních mříží u 26 kotců, oprava sloupků a výměna starého pletiva před prvními kotci, oprava branek a pletiva výběhu, oprava a nátěr starého plotu kolem celého útulku. Náklady: 490 tis. Kč
více
Nové oplocení hřiště ZŠ Kadaňská
Rekonstrukce celého oplocení kolem hřiště ZŠ Kadaňská a přidání bran pro vjezd/vstup by mohlo otevřít hřiště v odpoledních hodinách školní družině a přilehlým mateřským školám a veřejnosti, s tím, že by v dopoledních hodinách sloužilo hlavně škole. Náklady: 600 tis. Kč  
více
Přístřešek pro dojíždějící děti u ZŠ Kadaňská
Cílem návrhu je instalace přístřešku pro dojíždějící děti u ZŠ Kadaňská. V současné chvíli za deště a nepříznivého počasí žáci Základní školy vyhledávají úkryt v okolních prodejnách. Zastávka MHD v ul. Kadaňská ve směru Globus nemá žádný přístřešek, protože to neumožňuje blízká zástavba bytových domů. Náklady: 300 tis. Kč
více
Oprava chodníku v Kostnické ul.
Zlepšit stav chodníku ze starých polámaných dlaždic a zábradlí za domy v Kostnické ulici, za Centrem denních služeb Bezručova (Merkur) a za lékárnou U okřídleného býka v Husově ul.. Náklady: 300 tis. Kč
více
Zkulturnění podchodů v kruháku
Cílem návrhu je vymalovat podchody pod hlavním kruhovým objezdem Chomutova. Účast na vymalování přislíbila Základní umělecká škola v Chomutově. Je zde možné přidat nový bod kamerového systému Městské policie. Světla v podchodu byla již vyměněna za nové LED svítidla. Náklady: 600 tis. Kč
více
Rekonstrukce zastávky Chomutovka
Dovybavit zastávku MHD Chomutovka na Palackého ulici o dostatečně kapacitní osvětlený zastávkový přístřešek s lavičkami. Náklady: 400 tis. Kč
více
Interaktivní městský park
Mezi dětským hřištěm u Rozmarýnu a altánem v parku umístit interaktivní dětské prvky. Cílem tohoto návrhu je také z městského parku udělat místo, kde budou lidé často a rádi trávit svůj volný čas. Budou se zde setkávat a více se o celé prostranství parku zajímat. Vyšší frekventovanost občanů v této oblasti by také zamezila vandalismu. Náklady: 220 tis. Kč
více
Parkovací místa v Bezručově ul.
Do doby, než na místě někdejších volejbalových kurtů u softbalového hřiště v Bezručově ul. vznikne plnohodnotné parkoviště, tak jak s tím počítá územní plán, provizorně zaštěrkovat modře vyšrafovanou plochu, aby se dala používat pro parkování osobních vozidel. Předmětem návrhu je i ubourání části obruby tzv. jazyku při vjezdu k zadnímu traktu budovy ZŠ Heyrovského, který překáží průjezdu. Náklady: 300 tis. Kč
více
Mlhoviště do MŠ
Do dvou mateřských školek, které jsou přes léto otevřené i pro děti ostatních školek (MŠ Jiráskova a MŠ Zahradní) instalovat mlhoviště – prvky s měkkým povrchem z recyklované gumové drti vhodné i pro chůzi naboso, z nichž jemně stříká voda – mlha pro osvěžení dětí v letních měsících. Náklady: 600 tis. Kč
více
Pumptracková dráha na ovál bývalého fotbalového stadionu za lázněmi
Umístit sportovní dráhu pro cyklisty na štěrkový ovál bývalého fotbalového stadionu. Pumptracková dráha využívá jako hnací sílu pohyby jezdce tzv. pumpování. Dráha je vhodná pro odstrkovadla, kola, koloběžky, skateboardy i inline brusle. Dráhu lze rozebrat a sestavit i na jiném místě v Chomutově. Náklady: 600 tis. Kč
více

Ostatní návrhy 2019:

Pamětní deska – Setkání tří císařů
Označení domu na náměstí 1. máje s č. p. 12 pamětní deskou, která přispěje k poznání historie města a k jeho propagaci. 23. srpna 1813 se v tomto domě konala porada tří monarchů-rakouského císaře Františka I., ruského cara Alexandra I. a pruského krále Bedřicha Viléma III., štábu spojenecké armády a jejich generálů před bitvou u Lipska, ve které společně porazili vojsko francouzského císaře Napoleona Bonaparta. Náklady: 80 tis. Kč
více
Oprava dětského pískoviště
Zlepšit žalostný stav pískoviště v ul. Pod Břízami, které je hojně navštěvované dětmi. Cílem návrhu je pískoviště oplotit, dát mu novou obrubu a nový písek, dále instalovat pružinové houpačky, příp. i další herní prvky pro děti a lavičku, koš. Náklady: 300 tis. Kč
více
Repliky soch na divadle
Vytvořit repliky čtyř soch-múz Polyhymnia, Thalia, Terpsichore a Melpomene, které byly na budově divadla před rokem 1988 a instalovat je zpátky na pilíře střechy divadla. Náklady: 600 tis. Kč
více
Rekonstrukce rampy v ul. Karolíny Světlé
Úprava povrchu a celého vzhledu rampy určené pro chodce z ulice Karolíny Světlé do ulice Palackého. Náklady: 600 tis. Kč
více
Městské divadlo – doplnění zábradlí u schodišť
Předmětem návrhu je hlavně doplnění madel u schodišť, která jsou na trase k přístupu do hlavního sálu. Jedná se tedy o venkovní schodiště a schodiště uvnitř budovy na obou stranách a po celé délce ramen schodišť. Navrhujeme umístění dřevěných madel ukotvených do zdiva nebo na samostatné konstrukci dle návrhu architekta v souladu s charakterem budovy. Náklady: 400 tis. Kč
více
Další sochy na nábřeží Chomutovky
Doplnit další sochy na podstavce na nábřeží řeky Chomutovky v centru města. Náklady: 300 tis. Kč
více
Infotabule o historii Podmokelské dráhy
Zhotovení informačních tabulí o historii Podmokelské dráhy, která vedla od hlavního železničního nádraží Chomutov (naproti budově hlavního nádraží pořád stojí budova nádraží Podmokelské dráhy) po náspu (dnes je v těchto místech cyklostezka přes Škroupovu, Blatenskou, Čelakovského ul.) kolem zooparku až do Jirkova a dál do Děčína. Tento úsek trati byl v Chomutově zrušen kvůli těžbě uhlí. Náklady: 60 tis. Kč
více
Zabezpečení a obnova hřiště na Písečné
Zabezpečení hřiště v ulici Jirkovská 5023-5013 novým vyšším oplocením a jedním uzavíratelným vstupem. Hřiště se bude otevírat ráno mezi 8:00 – 9:00 a uzavírat nejpozději ve 20:00 Městskou policií. Obnova, případně doplnění herních prvků na hřišti. Náklady: 600 tis. Kč
více

Zamítnuté návrhy 2019: