1. Hvězdárna F. J. Gerstnera

Vytvoření zázemí (jednoduchý kontejner a oplocení) pro malou hvězdárnu u kina Oka. Velmi aktivní Astronomická společnost Chomutov tak zde bude moci lépe rozvíjet nadšení mladé generace pro technické a přírodovědné obory.

Náklady: 600 tis. Kč
Navrhovatel: Jaroslav Landa