Přemístění přechodu pro chodce v Bezručově ul. u zastávky MHD