Podívejte se na všechny návrhy

V záložce „Vaše návrhy“ naleznete všech 28 návrhů, které postoupily k hlasování a od pondělí 12. června o nich budete moci rozhodnout. Hlasování potrvá dva týdny, do neděle 25. června 2017.

Můžete rozdat až 9 kladných a až 4 záporné hlasy. Vše o způsobu hlasování se dozvíte v záložce „Hlasování“.

K hlasování nepostoupilo 37 návrhů. Z toho šest návrhů nebylo investičního charakteru nebo nebylo specifikováno, takže se návrhy ani nedaly hodnotit. Dalších pět návrhů má již město samo v plánu. Na pozemku města nebyly čtyři návrhy, dva nebyly v souladu s územním plánem, sedm navrhovatelů nepřišlo ani na jedno veřejné projednání a osm návrhů se nevešlo svými náklady do maximálního limitu 600.000 Kč. Jeden návrh byl v rozporu s normami, jeden nedoporučil dopravní inženýr, jeden nedoporučil městský architekt, jeden se dubloval s jiným, takže se spojil s tímto návrhem a poslední návrh stáhnul navrhovatel s tím, že svůj návrh více upřesní a podá v dalším kole participativního rozpočtu.

Některé nápady vůbec nebyly špatné, stačilo je upravit nebo se více aktivně zapojit. Seznam všech 37 návrhů naleznete od pondělí 12. 6. pod čarou pod návrhy k hlasování, kde u každého v kontrolním checklistu naleznete důvod, proč nepostoupil k hlasování.

Možná si někdo říká, proč lpíme na účasti na alespoň jednom veřejném projednání. Hned to vysvětlím. Smyslem participativního rozpočtu je i probudit v občanech kreativní a konstruktivní přemýšlení o místě, kde žijí a vtáhnout je do dialogu. Většinou si na vše stěžujeme a nemáme čas a energii vymýšlet, jak to udělat jinak, abychom se cítili lépe a žilo se nám lépe. Když ale dostaneme příležitost od města v podobě participativního rozpočtu, můžeme hledat řešení – jak to funguje v jiných městech?, bavíme se o nápadech s přáteli, sousedy, a tím se vlastně podílíme na utváření našeho místa pro život. Radnice se zase učí naslouchat občanům a efektivně s nimi komunikovat.

 

Hlasovat můžete zde

odkaz