Oživlá dubová alej

Původní alej vedla před sto lety od současné zastávky Chomutov-město až na Partyzán. Alej byla přeťata dopravní infrastrukturou, přivaděčem a sídlištní výstavbou. Návrh je obnovit alej v úseku od křižovatky Březenecká-Kamenná až po silnici na Březenec a dále v úseku za touto silnicí až k přivaděči v Hutnické ulici. Alejové stromy budou odborně ošetřeny arboristou a náletové dřeviny v bezprostředním okolí budou odstraněny. Součástí návrhu bude umístění naučných tabulí doplněné jednoduchými hrami ve vazbě k aleji.

Předpokládané náklady: 600 tis. Kč