Osvětlení části Eldoráda – z Výletní ulice

Výstavba nových lamp, rozvodů a rozvaděče do horní části Eldoráda – podél cesty z Výletní ulice k restauraci Hotel Kamenný vrch.

Podávám tento návrh ke zvýšení pocitu bezpečí.

 

Předkladatel návrhu: Zdenka Zárubová

Předpokládané náklady: 600.000 Kč

kontrolní checklist návrh č. 42