Nejbližší události

od 17. května 2023 příprava vítězných návrhů k realizaci

od 2024 realizace vítězných projektů