Nejbližší události

7 – 12/2021 dopracování vítězných návrhů do finální podoby

od roku 2022 realizace 9 vítězných projektů