Mapa vašich návrhů 2018

Podívejte se na mapu návrhů, které jste podali do druhého ročníku participativního rozpočtu.

Nyní bude tým odborníků na městě u všech 58 návrhů prověřovat vlastnictví pozemku/budovy, kde je projekt navrhován, dále bude posuzovat realizovatelnost návrhu, soulad s územním plánem, se strategií rozvoje a jinými koncepcemi města a prověří rozpočet návrhu.

Každý navrhovatel bude vyrozuměn o výsledcích hodnocení svého návrhu mailem nebo poštou, pokud na sebe uvedl pouze poštovní adresu. Poté budou  kontrolní checklisty všech návrhů zveřejněny na této webové stránce.

Fáze hodnocení trvá do 6. dubna, takže nejpozději v pondělí 9. dubna se všichni navrhovatelé dozví, zda jejich návrh postupuje do hlasování nebo ne a z jakého důvodu.