Hodnocení návrhů 3. ročníku ukončeno

Do konce prázdnin hodnotili úředníci města návrhy 3. ročníku projektu Společně tvoříme Chomutov, které splnili formální náležitosti a jejichž navrhovatelé se zúčastnili alespoň jednoho veřejného projednání návrhů. Do hlasování postupuje 19 realizovatelných návrhů, jejichž celková hodnota odhadnutých nákladů je téměř 8 miliónů korun. Občané mají v hlasování ve dnech od 12. do 26. 9. 2019 možnost sdělit své preference, co by chtěli v Chomutově zlepšit, oživit nebo zkulturnit za maximální celkovou částku 5 miliónů korun.

Občané podali 37 návrhů v období od března do května 2019. Nutnou podmínkou pro postoupení návrhu dále k hodnocení bylo představit návrh na veřejném projednání. V nabídce byly tři termíny. Nově se jedno veřejné projednání konalo v neděli, nebylo o něj ale skoro žádný zájem, jinak byly termíny ve všední dny od 16:30. Stačilo svými slovy krátce představit svůj návrh ostatním. Bohužel osm návrhů nepostoupilo dále k hodnocení kvůli nesplnění této podmínky. Hodnotilo se tedy 29 návrhů z hlediska realizace na veřejném prostranství, na pozemku/v budově města Chomutova (příp. příspěvkových organizací města nebo obchodních společností města), z hlediska souladu s aktuálním územním plánem města, se strategií rozvoje města a zda návrh respektuje maximální finanční limit.