Hlasování

Hlasování 5. ročníku participativního rozpočtu probíhalo v termínu od 2. do 16. 5. 2023. Výsledky hlasování jsou zde: Výsledky hlasování 2023_s finančními náklady

Pátý ročník participativního rozpočtu má stejný způsob a pravidla hlasování jako předešlé ročníky.

——————————————————————————————————————————————–


Hlasování 4. ročníku participativního rozpočtu probíhalo v termínu od 1. 6. do 15. 6. 2021. Výsledky jsou k vidění zde: https://hlasovani.naschomutov.cz/nas-chomutov-2021/vysledky

—————————————————————————————————————————————————-

Výsledky hlasování 3. ročníku participativního rozpočtu naleznete zde:  

Promo video k hlasování:

Hlasování začne ve čtvrtek 12. 9. v 0:00 a bude trvat dva týdny, do čtvrtka 26. 9. 2019 do 24:00.

Třetí ročník participativního rozpočtu má stejný způsob a pravidla hlasování jako předešlé ročníky. Pouze se přidala jedno nová podmínka výběru vítězných návrhů:

Pokud zvítězí v hlasování občanů více návrhů na stejném místě/na jednom ohraničeném území (např. náměstí, park, areál atp.), zrealizuje se pouze první návrh z více takových, ten, který získal v hlasování nejvíce hlasů od občanů.

Způsob hlasování

Po vyhodnocení všech podaných návrhů týmem pracovníků Magistrátu města, proběhne elektronické hlasování o návrzích, které je určené pro všechny občany využívající veřejná prostranství na území města Chomutova.

Hlasování bude probíhat prostřednictvím on-line hlasovací aplikace, která umožní odeslat hlas z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu (počítač, chytrý telefon, tablet…). Před vstupem do aplikace bude každý hlasující požádán o zadání telefonního čísla, na které mu bude v SMS zprávě doručen unikátní PIN kód sloužící k autentifikaci. Tímto způsobem je zaručeno, že každý bude moci hlasovat pouze jednou.

Těm, kteří nemají přístup k internetu nebo nemají mobilní telefon, bude umožněno hlasování na notebooku v městském infocentru (adresa: U Městských mlýnů 5885, Chomutov – uprostřed náměstí 1. máje uličkou doprava, směr od radnice).

V případě zájmu klientů v zařízeních s dlouhodobým pobytem klientů se ztíženým přístupem k internetu, je možné zajistit hlasování s asistencí na tabletu v domově pro seniory, v domově s pečovatelskou službou nebo v dalších zařízeních.

Každý bude moci hlasovat několika kladnými a několika zápornými hlasy. Maximální počet hlasů, které může každý použít, se upřesní, až bude znám počet návrhů postupujících k hlasování. Hlasující nemusí rozdat všechny své kladné a záporné hlasy, které má k dispozici.

V případě, že dva návrhy obdrží stejný počet hlasů a součet jejich celkových nákladů bude přesahovat max. částku, bude k realizaci vybrán takový projekt, který bude mít méně záporných hlasů.

Kdo může hlasovat?

Hlasování je určené pro všechny osoby, které bydlí, pracují nebo dlouhodobě využívají veřejná prostranství na území města Chomutova.

Který návrh vyhraje realizaci?

Po sečtení hlasů budou návrhy seřazeny od nejvyššího po nejnižší počet získaných hlasů, přičemž do realizace budou vybrány záměry s minimálním počtem 50 hlasů po odečtení mínusových hlasů až do vyčerpání stanovené alokace 5 mil. Kč.

V případě, že dva návrhy obdrží stejný počet hlasů a součet jejich celkových nákladů bude přesahovat max. částku, bude k realizaci vybrán takový projekt, který bude mít méně záporných hlasů.

Pokud zvítězí v hlasování občanů více návrhů na stejném místě/na jednom ohraničeném území (např. náměstí, park, areál atp.), zrealizuje se pouze první návrh z více takových, ten, který získal v hlasování nejvíce hlasů od občanů.

Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stanou součástí investic realizovaných statutárním městem Chomutov, které bude zodpovědné za jejich realizaci.

———————————————————————————————————————————————————


O projektech ve druhé ročníku participativního rozpočtu se hlasovalo od 23. dubna do 6. května 2018.

Zde jsou výsledky 2018:

Výsledky _ Společně tvoříme Chomutov 2018 _ D21.me

———————————————————————————————————————————————————


O projektech v prvním ročníku participativního rozpočtu se hlasovalo od 12. června do 25. června 2017.

Zde jsou výsledky 2017:

Výsledky _ Společně tvoříme Chomutov _ D21