Hlasování

Výsledky hlasování 2018: 

Výsledky _ Společně tvoříme Chomutov 2018 _ D21.me

Druhý ročník participativního rozpočtu má stejný způsob a pravidla hlasování jako první ročník.

Způsob hlasování

Hlasující má možnost udělit až 9 kladných hlasů a až 4 záporné mezi celkem 30 návrhů, které postoupily do hlasování. Každému návrhu lze udělit jen jeden hlas, ať už kladný nebo záporný. Oba hlasy mají stejnou váhu, ale záporných je méně a lze je uplatnit až po užití hlasů kladných, aby nedocházelo k čistě sabotážnímu hlasování (přesně po udělení 2 kladných hlasů lze udělit 1 záporný). Hlasující nemusí rozdat všechny své kladné a všechny své záporné hlasy, které má k dispozici.

Pro vstup do hlasovací aplikace je potřeba uvést PIN kód, který Vám bude zdarma zaslán na mobilní telefonní číslo. Číslo slouží pouze pro autorizaci a všechny informace, které zadáváte, jsou anonymní.

Hlasování probíhá prostřednictvím on-line hlasovací aplikace, která umožní odeslat hlas z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu (počítač, chytrý telefon, tablet…). Před vstupem do aplikace bude každý hlasující požádán o zadání telefonního čísla, na které mu bude v SMS zprávě doručen unikátní PIN kód sloužící k autentifikaci. Tímto způsobem je zaručeno, že každý bude moci hlasovat pouze jednou.

Kdo může hlasovat?

Hlasování je určené pro všechny osoby, které bydlí, pracují nebo dlouhodobě využívají veřejná prostranství na území města Chomutova.

Těm, kteří nemají přístup k internetu nebo nemají mobilní telefon, bude umožněno hlasování na tabletu v městském infocentru.

V pondělí 30. 4. 2018 přijde koordinátorka projektu do Centra denních služeb v Bezručově ulici (Merkur) a poskytne seniorům informace k hlasování v době od 13:30 do 15:00. Senioři budou moci na místě i odhlasovat.

Který návrh vyhraje realizaci?

Po sečtení všech plusových a všech mínusových hlasů u každého návrhu budou návrhy seřazeny od nejvyššího po nejnižší počet získaných hlasů, přičemž do realizace budou vybrány záměry s minimálním počtem 50 hlasů až do vyčerpání stanovené alokace 5 mil. Kč.

V případě, že dva návrhy obdrží stejný počet hlasů a součet jejich celkových nákladů bude přesahovat max. částku, bude k realizaci vybrán takový projekt, který bude mít méně záporných hlasů.

Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stanou součástí investic realizovaných statutárním městem Chomutov, které bude zodpovědné za jejich realizaci.

———————————————————————————————————————————————————-

O projektech v prvním ročníku participativního rozpočtu se hlasovalo od 12. června do 25. června 2017.

Zde jsou výsledky 2017:

Výsledky _ Společně tvoříme Chomutov _ D21