Vaše návrhy 2021/2022

Odhlasované návrhy 2021/2022:

1. Hvězdárna F. J. Gerstnera
Zázemí hvězdářům u bývalého kina Oka je v podobě kovového kontejneru, který se obložil dřevěným fasádním obkladem (sibiřšký modřín - rhombus) a v podobně jednoduchého oplocení kolem něj. Astronomická společnost Chomutov má na pozorování úkazů na obloze s veřejností na Hvězdárně F. J. Gerstnera k dispozici desku na promítání z boku kontejneru, projektor a 8 dřevěných lavic z masivu. Velmi aktivní Astronomická společnost Chomutov tak zde může dál rozvíjet nadšení mladé generace pro technické a přírodovědné obory.
více
2. Zlepšení podmínek psího útulku
Cílem projektu byla modernizace psího útulku v Beethovenově ulici a oživení psího výběhu velkými kládami a kameny pro zpestření výběhu psů. Opravila se zíďka v zadní části útulku za kotcemi a zhotovil se nový chodníček ve výběhu psů ze zámkové dlažby.
více
3. Renovace rybníkové cesty za restaurací Hřebíkárna
Pro příjemnější procházky a ježdění na kole se zpevnily části cesty kolem Hamerského rybníka, které bylo možné zpevnit. Postavilo se dřevěné zábradlí v přírodním stylu do oblouku v nejprudším svahu k řece Chomutovce. Na hráz rybníka se přidalo šest laviček z masivu pro klidné spočinutí u vody. Je zde nově také odpadkový koš. Instalovala se sem i informační tabule se zajímavými údaji o vzniku rybníka a o zdejší fauně i flóře. Grafik z reklamní agentury ADVERCOM, pan Bulant, připravil také krásnou malovanou tabuli s texty psanými přímo pro děti :-). Tato malovaná tabule s otevíratelnými okénky je z druhé strany té informační tabule.
více
4. Hřiště pro seniory a odpočinková zóna Bezručova
Cílem projektu bylo vybudovat v zeleni mezi Bezručovou ulicí a řekou Chomutovkou aktivní a zároveň odpočinkové místo s lavičkami zejména pro seniory, kteří bydlí v okolí Horní vsi nebo v domě s pečovatelskou službou Merkur. Na konci června 2022 se na místo do trávy instalovalo 5 fitness strojů. Poté se kolem nich vytvořil mlatový povrch. Do prostoru se nově zhotovila i přístupová cestička z mlatového povrchu a pétanque hřiště. Instalovaly se sem i komfortní lavičky s područkami a s takovou ergonomií pro snazší usedání a vstávání. V oblouku za lavičkami u velké lípy byly vysázeny trsy okrasných travin, které na jaře dokreslí klidový prostor.
více
5. Streetworkoutové hřiště
Původně mělo streetworkoutové hřiště vzniknout v prostoru za lázněmi na bývalém atleťáku, ale nakonec se Magistrát rozhodl najít vhodnější místo pro dlouhodobější fungování workoutové hřiště. Prostor za lázněmi je součástí projektu revitalizace parku. Workoutové hřiště vzniklo na travnaté ploše za saunou u zimního stadionu. Hřiště se skládá z těchto prvků na cvičení s vahou vlastního těla:
více
6. Rekonstrukce venkovních tribun v areálu Cihla
Cílem projektu byla rekonstrukce venkovních tribun ve sportovním areálu Cihla v Cihlářské ulici. Stávající rozpadající se tribuna byla zdemolována a provedly se nutné zemní práce ve svažitém terénu tak, aby vznikla  tribuna nová. Není zde sice již v takové délce a šířce, tribuna se zmenšila doprostřed prostoru. Termín dokončení prací byl na jaře 2023. Ze svých finančních prostředků provozovatel tribunu dovybavil sedačkami, bezpečnostním zábradlím a zpevnil si přístupový chodníček pod tribunou.
více
7. Dětské hřišťátko na Tomáše ze Štítného
  Na travnaté ploše u garáží v ulici Tomáše ze Štítného se vybudovalo dětské hřiště pro malé děti. Z akátové a dubové kulatiny zde vzniklo 7 prvků pro děti ve věku 3 – 11 let: kolotoč, věžička se skluzavkou, domeček, menší lanová dráha, kládová houpačka, pérová houpačka, pískoviště a posezení. Dopadová plocha je do 1 m, povrch hřiště zůstane travnatý. Hřiště se oplotilo menším plůtkem s jednou otevíratelnou brankou. Návrh do participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov podala občanka, která zde žije a přeje si do míst, kde dříve bývalo dětské pískoviště, opět si se svými dětmi chodit hrát.
více
8. Parkourové hřiště
Původně mělo parkourové hřiště vzniknout v prostoru za lázněmi na bývalém atleťáku, ale nakonec se Magistrát rozhodl najít vhodnější místo pro dlouhodobější fungování parkourového hřiště. Prostor za lázněmi je součástí projektu revitalizace parku. Parkourové hřiště se zrealizuje vedle již hotového workoutového hřiště na travnaté ploše za saunou u zimního stadionu. Parkour je přitažlivá aktivita pro mladé a dospívající. Trénuje jak tělo, tak mysl cvičence. Životní styl každého, koho oslovuje motto: „Buď silný, abys byl užitečný.“
více
9. Výměna zadní brány na hřbitově z ul. u Větrného mlýna
Zadní vstup na centrální hřbitov byl plechovou bránou, která vykazovala známky značného opotřebení. Výměnou za novou kovanou bránu, která je ve stejném stylu jako brána na hlavním vstupu na centrální hřbitov, dojde i ke zlepšení vzhledu místa a stane se důstojnějším vstupem na hřbitov.
více