Lepší umístění kontejnerového stání v Hutnické ul. u výměníku, č. p. 5287

Provést úpravu pásu zeleně zpevněním plochy zámkovou dlažbou a vytvořit prostor pro umístění kontejnerů.

Předpokládané náklady: 200 tis. Kč