Dětské hřiště na Matěje Kopeckého

Vybudovat na travnaté ploše před domem 4819 – 4820 hřiště pro děti (podobné jako v Podhorské ul.).

Předpokládané náklady: 600 tis. Kč