Pomník československým legiím na Štefánikově náměstí v zeleni u cyklostezky

Postavit pomník československým legionářům, kteří bojovali za svobodu a jejichž hrdinné činy je nutné si pořád připomínat, zvlášť při letošním 100. výročí republiky.

Předpokládané náklady: 250 tis. Kč